Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XIII NR 21:

Zielona brama Józefińskiej

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XIII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

300 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Skwer u zbiegu ulic Józefińskiej i Limanowskiego

Krótki opis projektu

Powiększenie i zagospodarowanie terenu zielonego u zbiegu ulic Józefińskiej i Limanowskiego

Opis projektu

Powiększenie terenu zielonego u zbiegu ulic Józefińskiej i Limanowskiego. Zależnie od możliwości: postawienie donic, nowe nasadzenia na istniejącym skwerze, ustawienie kilku ławek oraz poprowadzenie ścieżki przez działkę 177/1, która połączy Limanowskiego z Józefińska wzdłuż istniejącej zabudowy.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. W przypadku braku możliwości realizacji zadania na wskazanej działce konieczne będzie wskazanie nowej lokalizacji. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

Podane ceny w kosztorysie projektu są cenami orientacyjnymi, które zostaną szczegółowo określone przez Projektanta na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Z powodu braku opinii od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie w zakresie możliwości realizacji zadania w opisanym we wniosku zakresie i we wskazanym miejscu, Zarząd Zieleni Miejskiej zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu oraz lokalizacji inwestycji w przypadku otrzymania negatywnej opinii od WUOZ na etapie ewentualnej realizacji zadania.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Przy tym ruchliwym skrzyżowaniu znaczna część chodnika nie jest używana przez pieszych. W tym miejscu mogą pojawić się donice, które zmienią tą przestrzeń w miejsce bardziej przyjazne dla mieszkańców. Dodatkowo na działkach 177/1 i 177/2 powinno pojawić się więcej nasadzeń krzewów i kwiatów, co zwiększy atrakcyjność tego miejsca i nada mu parkowego charakteru. Utwardzenie "dzikiej" ścieżki łączącej ulice Limanowskiego i Józefińską, aby umożliwiała bezpieczne i wygodne poruszanie się bez względu na pogodę.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja projektowa Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień 50 000,00 PLN
Roboty budowlane Realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową 250 000,00 PLN
300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja projektowa Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - koszotrysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień 2024
Roboty budowlane Realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową 2025

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada m.in. postawienie donic oraz nowe nasadzenia przy jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań Dzielnicy XIII Podgórze. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia zasobu zieleni Dzielnicy co pozytywnie wpłynie na jakoś powietrza oraz walkę z zanieczyszczeniami a także na poprawę estetyki okolicy.
powrót