Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 81:

50 darmowych spacerów z przewodnikiem po Krakowie

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

30 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Mały Rynek

Dodatkowe lokalizacje: 1. Mały Rynek 2. Plac Centralny 3. Rynek Podgórski 4. Plac Nowy 5. Błonia krakowskie 6. Bronowice

Krótki opis projektu

Projekt zakłada organizację 50 darmowych spacerów po wybranych dzielnicach Krakowa. Spacery będą odbywać się w każdy weekend, od maja do września. Udział w spacerach jest darmowy (po zarezerwowaniu bezpłatnej wejściówki).

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie 50 spacerów z profesjonalnymi przewodnikami po Krakowie. Spacery odbędą się w wybranych dzielnicach Krakowa: Stare Miasto, Podgórze, Zwierzyniec, Kazimierz, Nowa Huta, Bronowice. Cykl ma na celu zachęcić mieszkańców Krakowa do odkrywania swojej lokalnej ojczyzny i poznawania historii własnego miejsca zamieszkania. Tematem spacerów będą nie tylko najpopularniejsze zabytki miasta, ale przede wszystkim miejsca związane z krakowianami, historią miejskich kawiarni, mostów, kościołów, zmianami społecznymi, legendami miejskimi i magią. Projekt skierowany jest do mieszkańców wszystkich dzielnic Krakowa i uwzględnia udział osób w każdym wieku.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt odpowiada na potrzebę mieszkańców, chcących czynnie poznawać historię swojego miejsca zamieszkania. W 2022 roku Krakowskie Forum Kultury, które jest partnerem projektu, zorganizowało wraz z Dzielnicą I Krakowa cykl podobnych spacerów, co cieszyło się ogromnym sukcesem i zainteresowaniem mieszkańców. Pomysł powtórzenie podobnego cyklu jest efektem przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami oraz sygnalizowania przez nich chęci uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach tego typu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt zatrudnienia przewodników Wynagrodzenie dla przewodnika za przeprowadzenie jednego spaceru = 500 zł, obliczone wg. stawek rynkowych. W sumie 50 spacerów. 25 000,00 PLN
Promocja i materiały dla uczestników Przygotowanie graficzne, wydruk, kolportaż plakatów i ulotek informacyjnych; promocja projektu w mediach tradycyjnych, miejskich i społecznościowych; przygotowanie, wydruk i zakup materiałów dla uczestników spacerów (mapy, informatory, itp.). 5 000,00 PLN
30 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zawarcie umów z przewodnikami Przeprowadzenie rozmów rekrutacyjnych z przewodnikami miejskimi, ustalenie tematów spacerów, przygotowanie i podpisanie umowy z prowadzącymi spacery. 1-14 kwietnia 2024
Promocja Przygotowanie materiałów promocyjnych (ulotek, plakatów, grafik), kolportaż i promocja; prezentacja bieżącego harmonogramu spacerów; kampanie w social mediach. 15 kwietnia - 31 sierpnia 2024
Przeprowadzenie spacerów Przeprowadzenie 50 spacerów tematycznych w okresie od maja do sierpnia, w każdą sobotę i niedzielę (z wyłączeniem ewentualnych świąt państwowych i kościelnych oraz z uwzględnieniem warunków pogodowych), zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem. 1 maja - 31 sierpnia 2024
Podsumowanie projektu, ewaluacja Podsumowanie projektu w mediach tradycyjnych, społecznych i miejskich; ewaluacja projektu. 1-31 września 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakładający organizację 50 darmowych spacerów, odpowiada na zainteresowanie mieszkańców swoim miastem oraz jego historią i kulturą. Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców oraz wszystkich grup wiekowych, a darmowy wstęp na wydarzenie pozwoli na udział wszystkich mieszkańców. Pozytywnym skutkiem będzie umożliwienie mieszkańcom poznanie mniej im znanych dzielnic i zabytków Krakowa. Międzypokoleniowy oraz otwarty charakter wydarzeń w ramach projektu, pozwoli na integrację społeczną różnych grup.
powrót