Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 83:

Skwer w Podgórkach Tynieckich

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

435 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Główna lokalizacja: ul. Podgórki Tynieckie na działce nr 231/6

Krótki opis projektu

Zadanie polega na rekultywacji terenu porośniętego drzewami, zgodnie z projektem opracowanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Opis projektu

Zadanie polega na rekultywacji terenu porośniętego drzewami, zgodnie z projektem opracowanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. W skład zagospodarowania wchodzi budowa szutrowych alejek, budowa kilku urządzeń do zabawy dla dzieci, kilku ławek, stojaków na rowery oraz koszy na śmieci. Warto zauważyć, że na działce znajduje się rów, który w okresie deszczowym staje się strumykiem. Należy zabezpieczyć go barierką, by nie stanowił zagrożenia dla ludzi, po odpowiednim zagospodarowaniu byłby atrakcją. Na całym obszarze obecnie rosną drzewa wymagające zabiegów pielęgnacyjnych.
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.
Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Skwer ten służył będzie mieszkańcom całego miasta, którzy przyjeżdżają w tę malowniczą okolicę na rowerach. Okolica ta jest uważana za płuca Krakowa wobec tego należy stworzyć możliwość korzystania wszystkim z pięknych terenów które siedliskiem dzikich zwierząt. Skwer zwiększy atrakcyjność tego terenu. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizacje lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem, jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży i dorosłych. Mieszkańcy Podgórek Tynieckich zyskają miejsce gdzie będą mogli bezpiecznie wyjść na spacer z pociechami i spotkać się ze znajomymi.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Dokumentacja robót budowlanych oraz nasadzenia zieleni 35 000,00 PLN
Realizacja Realizacja robót budowlanych oraz nasadzenia zieleni 400 000,00 PLN
435 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Przygotowanie projektu 2024
Wykoanie Wykonanie prac, nasadzenie drzew 2025
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Podgórki Tynieckie poprzez wykonanie między innymi placu zabaw oraz montaż elementów małej architektury. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy estetyki przedmiotowego terenu oraz zachęci mieszkańców do rekreacji i spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz wpłynie pozytywnie na ich jakość życia.
powrót