Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XII NR 11:

Mistrzostwa dzielnicy w cymbergaja.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

17 550,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Miejsce Aktywności Mieszkańców - ul. Na Kozłówce 25

Krótki opis projektu

Grupa Weteranów Sportu pragnie przybliżyć społeczeństwu sport Retro tj cymbergaj, poprzez treningi, organizację mistrzostw dzielnicy, również wciągnąć do uprawiania innych sportów (np. tenis st, dart). W dzielnicy Kozłówek brak jest sportu.

Opis projektu

Celem jest zorganizowanie mistrzostw dzielnicy, zainteresowanie społeczeństwa dobrą rozrywką i sportem. Sport ten powinien przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim zapewni młodzieży rozrywkę sportową rywalizację, a seniorom pasję i możliwość przekazania młodzieży tego wspaniałego sportu Retro, który tak mało wymaga nakładów finansowych a jest pasjonujący jak piłka nożna. Skorzysta na tym cała społeczność Kozłówka. Możemy osiągnąć ten cel jeżeli udostępni się nam możliwość zaistnienia z ofertą w radiu, prasie, mediach prasowych, TV i organizacjach sportowych. Jeśli chodzi o szkolenie młodzieży i innych, sprawa jest bardzo prosta,  nauczymy wszystkich chętnych, odpowiednich wiekiem, bez żadnych opłat, społecznie. Pragniemy zorganizować dwa turnieje w cymbergaja: mistrzostwa dzielnicy w październiku 2024, drugi mistrzostwa Krakowa w listopadzie 2024. W celu organizacji turnieju zamierzamy zakupić zegar - minutnik,  stoły do cymbergaja z bramkami, oraz nagrody (puchary, medale, dyplomy, koszulki). Program turnieju jest otwarty, ogólnodostępny dla wszystkich chętnych do gry w cymbergaja. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Naszym celem jest poszerzenie oferty sportowej mieszkańcom Kozłówka, rozrywki dla młodzieży oraz seniorów. Udział w projekcie daje możliwość zagospodarowania czasu wolnego dla zdrowia i relaksu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
artykuły papiernicze markery, papier i inne 150,00 PLN
Nagrody puchary za miejsce 1-6 (x2), medale 48szt, dyplomy 35szt, koszulki 50 szt, nagrody rzeczowe 3 600,00 PLN
stoły do cymbergaja 8 szt. plus bramki (16 szt) 3 000,00 PLN
stoper minutnik (2 szt) 200,00 PLN
Dokumentacja reporterska z wydarzeń dokumentacja fotograficza plus artykuły w gazetach 4 000,00 PLN
poczęstunek dla uczestników woda mineralna, soki, posiłek regeneracyjny 1 000,00 PLN
promocja wydarzeń reklama w radiu oraz prasie dwóch turniejów, plakaty, zaproszenia 5 600,00 PLN
17 550,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
promocja turniejów w środkach masowego przekazu oraz rekrutacja uczestników plakaty, reklama w radio oraz prasie od maja do września 2024
organizacja turnieju mistrzostwa dzielnicy, szkolenie przed turniejem, reportaż po turnieju 10/2024
organizacja turnieju mistrzostwa Krakowa, szkolenie przed turniejem, reportaż po turnieju 11/2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na aktywność sportową mieszkańców dzielnicy, ich integrację międzypokoleniową oraz wzajemne relacje. Organizacja turnieju będzie również zwieńczeniem otwartych treningów, jakie prowadzone są dla mieszkańców Krakowa w Miejscu Aktywności Mieszkańców Na Kozłówce 25. Projekt będzie mieć znaczenie w dalszym budowaniu wspólnoty sąsiedzkiej.
powrót