Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 246:

Zadbajmy o Krakowską miejską zieleń.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

250 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Proponowane lokalizacje: - ul. Nowaczyńskiego – 31 drzew Na etapie realizacji zadania lokalizacje mogą ulec zmianie. Wskazania nowych lokalizacji dokona ZZM bez konieczności uzgadniania ich z Wnioskodawcą projektu.

Krótki opis projektu

Mieszkańcy Krakowa cenią sobie nie tylko nowe nasadzenia zieleni, ale także pielęgnacje już istniejącej. Takie zabiegi będą w postaci podlewania roślin, osłon przeciw solnych i innych zabiegów które pomagą im przetrwać trudne miejskie warunki.

Opis projektu

Nowe nasadzenia roślin w mieście są nam bardzo potrzebne ale pamiętajmy aby zadbać o już istniejącą. W ramach projektu zostaną wybrane miejsca w których zieleń wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych takich jak: podlewanie, osłony przeciw solne w okresie zimowym i inne zabiegi pielęgnacyjne które pomogą wybranym drzewom przetrwać trudne warunki miejskie.

 
Projekt obejmie wybrane drzewa na terenie miasta.
 
Na projekt składają się:
 - przeprowadzenie badań wybranych drzew
- zatwierdzenie drzew które będą objęte pielęgnacją
- podlewanie drzew w okresie suchym 
- uzupełnienie ziemi wokół korzeni drzew
- dodatkowe zabezpieczenia przeciw solne w okresie zimowym
 - rewitalizacja zniszczonych pasów zieleni poprzez np. wysianie nowej trawy. 
-  napowietrzenie gleby wokół korzeni
 - inne zabiegi pielęgnacyjne wskazane przez ZZM
 
Przy wybieraniu drzew do pielęgnacji powinny być brane pod uwagę następujące aspekty:
- odległość od dróg
- wiek drzewa
 

Na etapie realizacji zadania lokalizacje mogą ulec zmianie. Wskazania nowych lokalizacji dokona ZZM bez konieczności uzgadniania ich z Wnioskodawcą projektu.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

 
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Mieszkańcy Krakowa zdecydowanie cenią sobie nowe nasadzenia zieleni jak i również pielęgnacje już istniejącej. Stąd pomysł by środki z BO przeznaczyć na pielęgnacje zieleni.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja zadania Realizacja projektu: badania drzew i zabiegi pielęgnacyjne 250 000,00 PLN
250 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja zadania Realizacja projektu: badania drzew i zabiegi pielęgnacyjne 2024 - 2025
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wykonanie pielęgnacji zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na estetykę wskazanych miejsc oraz na odbiór miasta przez mieszkańców i turystów zachęcając do spacerowania i spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót