Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica II NR 11:

Przebudowa parkingu przy ul. Kieleckiej 9 w Krakowie

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica II Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: 299/27

Krótki opis projektu

Zadanie obejmuje przebudowę parkingu przy ul. Kieleckiej 9 w Krakowie z utworzeniem 10 miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, rozbudowę jezdni manewrowej, przebudowę chodników, remont nawierzchni drogi wewnętrznej.

Opis projektu

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę jezdni manewrowej, przebudowę i rozbudowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę i przebudowę chodników, odtworzenie/remont nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej przy ul. Kieleckiej 9, odtworzenie nawierzchni chodnika i odwodnienie parkingu zgodnie z istniejącym od 2021 roku projektem opłaconym przez Radę Dzielnicy II Grzegórzki.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zadanie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych bloków i usystematyzuje parkowanie w tym rejonie. Mieszkańcy od wielu lat czekają na remont istniejącego parkingu.

W 2021 roku na zlecenie Rady Dzielnicy II powstał projekt przebudowy parkingu, jednak zwiększone przez inflację koszty przebudowy przekroczyły możliwości finansowe Rady Dzielnicy. Od tamtej pory projekt i pozwolenie na budowę oczekuje na finansowanie. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Praca budowlane koszt realizacji na podstawie istniejącego projektu 500 000,00 PLN
500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Prace budowlane Prace budowlane II - IV kw. 2024 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja zadania przyczyni się do poprawy komfortu parkujących samochodami w tym rejonie mieszkańców oraz gości , ponadto zwiększy się ilość miejsc do parkowania . Poprzez wymianę starych lamp na nowe parking będzie lepiej doświetlony. Przebudowa parkingu spowoduje rozbudowę jezdni manewrowej i zostaną usunięte rozległe zastoiska wód opadowych przez wykonanie prawidłowego odwodnienia drogi dojazdowej .
powrót