Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XII NR 12:

MUZYKA MISTRZÓW W SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

147 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie - Nowym Bieżanowie ul. Aleksandry 1

Krótki opis projektu

MUZYKA MISTRZÓW W SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY - to 3 wielkie koncerty inspirowane muzyką sakralną: 1) PASYJNY 26.03.2024 r. 2) FAMILIADOWY 28.09.2024 r. 3) KOLĘDOWY 28.12.2024 r.

Opis projektu

MUZYKA MISTRZÓW W SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY - to 3 wielkie koncerty inspirowane muzyką sakralną:
1). KONCERT PASYJNY  w Wielki Wtorek 26.03.2024 r. o godz. 19:30 - w programie: Stabat Mater Giovanni Battisty PERGOLESI’ego– Chór Familia Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie (przygotowanie: Beata Kaczmarska), Chór Absolwentów I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie KANON i Krakowski Zespół Kameralny. Dyrygent: maestro Ryszard Źróbek.
Prowadzenie koncertu: Dariusz Stańczuk.
2). KONCERT FAMILIADOWY  w sobotę 28.09.2024 r. o godz.: 19:30 - w programie: KONCERT PIEŚNI MARYJNYCH w opracowaniu na solistę, chóry i orkiestrę symfoniczną - Chór i Orkiestra Krakowskiej Młodej Filharmonii Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie oraz zaproszone chóry pod dyrekcją maestro Tomasza Chmiela,
Prowadzenie koncertu: Dariusz Stańczuk.
3). KONCERT KOLĘDOWY  w sobotę 28.12.2024 r. o godz. 19:30 – ELENI
Prowadzenie koncertu: Dariusz Stańczuk.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Tradycja organizowania koncertów w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie - Nowym Bieżanowie sięga roku 1994. W ciągu 29 lat liczne imprezy kulturalne gromadziły w tym miejscu liczną publiczność Dzielnicy XII Miasta Krakowa na koncertach, wieczorach poezji, spektaklach teatralnych i różnego rodzaju konkursach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Sanktuarium jest także organizatorem corocznej imprezy FAMILIADA, której XXXV edycja przypada w 2024 r. Celem organizacji cyklu 3 wielkich koncertów MUZYKA MISTRZÓW W SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY jest przedstawienie mieszkańcom Nowego Bieżanowa oferty kulturalnej na najwyższym poziomie artystycznym w oprawie profesjonalnej techniki scenicznej, która pozwoli zintegrować się społeczności lokalnej i będzie stanowiła ważne uzupełnienie oferty kulturalnej Miasta Krakowa w jej lokalnym, dzielnicowym wymiarze. W perspektywie społecznej będzie przeciwdziałać powszechnemu, niestety, kojarzeniu peryferyjnych dzielnic Krakowa jako miejsc "wykluczonych", także z wysokiej kultury. Zaplanowany przez organizatora, edukacyjny charakter zapowiedzi konferansjera przed koncertem sprawi, że sztuka wysoka stanie się zrozumiała dla osób nieuczestniczących na co dzień wysokiej kulturze, a wolny wstęp bez konieczności kupowania biletów spowoduje, że oferta zostanie skierowana do wszystkich mieszkańców, także tych mniej zamożnych. 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1) KONCERT PASYJNY 26.03.2024 r. 1). KONCERT PASYJNY w Wielki Wtorek 26.03.2024 r. o godz. 19:30 49 000,00 PLN
2) KONCERT FAMILIADOWY 28.09.2024 r. 2). KONCERT FAMILIADOWY w sobotę 28.09.2024 r. o godz.: 19:30 49 000,00 PLN
3). KONCERT KOLĘDOWY 28.12.2024 r. 3). KONCERT KOLĘDOWY w sobotę 28.12.2024 r. o godz. 19:30 49 000,00 PLN
147 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
1) KONCERT PASYJNY 26.03.2024 Pozyskanie wykonawców, uzyskanie zgód i zezwoleń, ubezpieczenie imprezy, podpisanie umów do 15.02.2024
2) KONCERT FAMILIADOWY 28.09.2024 r. Pozyskanie wykonawców, uzyskanie zgód i zezwoleń, ubezpieczenie imprezy, podpisanie umów do 30.06.2024
3). KONCERT KOLĘDOWY 28.12.2024 r. Pozyskanie wykonawców, uzyskanie zgód i zezwoleń, ubezpieczenie imprezy, podpisanie umów do 30.06.2024

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu poszerzy ofertę kulturalną w miejscu zamieszkania. Pozytywnie wpłynie na promocję i kontakt z kulturą wysoką, zachęci mieszkańców do częstszego korzystania z takiej formy spędzania czasu wolnego. Zaplanowany przez organizatora edukacyjny charakter zapowiedzi konferansjera przed koncertem sprawi, że sztuka wysoka stanie się zrozumiała dla osób nieuczestniczących na co dzień w wysokiej kulturze. Wolny wstęp bez konieczności kupowania biletów spowoduje, że oferta zostanie skierowana do wszystkich mieszkańców, także tych mniej zamożnych. Patrząc na ubiegłoroczne realizacje takich koncertów projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony mieszkańców i przyczyni się do powstania nowej oferty kulturalnej dla wszystkich mieszkańców. Projekt zakłada stworzenie dla wszystkich mieszkańców dzielnicy kulturalnego centrum, pozwoli rozwinąć w sobie potrzebę kontaktu z kulturą, a poprzez cykliczność wydarzeń mieszkańcy zbudują i wzmocnią kompetencje odbioru treści kulturalnych.
powrót