Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica II NR 12:

Sprzęt dla strażaków z JRG 1

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica II Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

22 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Westerplatte 19

Krótki opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego (przeciwpożarowego) mieszkańców dzielnicy II poprzez zakup sprzętu do walki z pożarami dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 obejmującej swoim obszarem działania dzielnicę II Grzegórzki.

Opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego (przeciwpożarowego) mieszkańców dzielnicy II poprzez zakup sprzętu do walki z pożarami dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 obejmującej swoim obszarem działania dzielnicę II Grzegórzki.
Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców dzielnicy II, a także właścicieli, administratorów i użytkowników budynków znajdujących się w jej obrębie.

Z projektu w sposób pośredni skorzysta każdy mieszkaniec i turyści przebywający na terenie dzielnicy II.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza jest zlokalizowana przy ulicy Westerplatte 19. Obszar chroniony przez tą jednostkę obejmuje stosunkowo niewielki obaszar, jednak w całości jest to obszar dzielnicy II Grzegórzki. Jest to rejon niezwykle specyficzny, obejmujący teren o natężonym ruchu turystycznym, ale także przyciągający mieszkańców innych dzielnic miasta Krakowa. To obszar nacechowany olbrzymią liczbą różnorakich zagrożeń. Na obszarze administracyjnym dzielnicy II zlokalizowane są obiekty administracyjne, sportowe, oświatowe, domy pomocy społecznej, itp. Empiryczna wiedza jaką dysponują strażacy pozwala stwierdzić, iż zdarzenia wymagające interwencji strażaków w rejonie chronionym przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Krakowie charakteryzuje możliwość wystąpienia dużej ilości poszkodowanych.  W związku z powyższym ważne jest aby strażacy w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dysponowali nowoczesnym i niezawodnym sprzętem, który w połączeniu z umiejętnościami nabytymi w trakcie wielogodzinnych szkoleń pozwoli skuteczniej ratować życie, zdrowie i mienie mieszkańców Grzegórzek.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sprzęt ochrony indywidualnej, sprzęt inny przydatny przy działaniach ratowniczo-gaśniczych Sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sprzęt ochrony indywidualnej, sprzęt inny przydatny przy działaniach ratowniczo-gaśniczych 22 000,00 PLN
22 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór sprzętu, platforma zakupowa, zakup i odbiór Wybór sprzętu i sporządzenie specyfikacji, umieszczenie na platformie zakupowej, wybór najkorzystniejszej oferty, zakup i odbiór do 30 września 2024 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przyczyni się do szybszego oraz skuteczniejszego ratowania życia i zdrowia ludzi oraz mienia tj. dalszej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.
powrót