Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica II NR 13:

POPULARYZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA GRZEGÓRZKACH

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica II Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

3 800,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Westerplatte 19

Krótki opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców dzielnicy II poprzez popularyzację ochrony przeciwpożarowej.

Opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców dzielnicy II poprzez popularyzację ochrony przeciwpożarowej.

Z projektu skorzystać mogliby mieszkańcy dzielnicy II, a zwłaszcza dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym które wezmą udział w szkoleniach i spotkaniach ze strażakami z JRG 1. Spotkania te odbyłyby się w ramach dni dzielnicy, festynów i pikników organizowanych przez placówki oświatowe i związki wyznaniowe na terenie dzielnicy II, a takżew Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 przy ul. Westerplatte 19.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Każdego roku z powodu pożarów, w Polsce, ginie ok. 100 osób. Następne kilka tysięcy zostaje w tych pożarach poszkodowane. Część tych statystyk dotyczy niestety Krakowa. Większość badań prowadzonych w Europie i Stanach Zjednoczonych dowodzi, iż najważniejszy aspekt bezpieczeństwa dotyczy profilaktyki, a więc szkolenia obywateli tak aby byli świadom zagrożeń pożarowych i innych wynikających z rozwoju cywilizacyjnego.  Wydaje się, iż szkolenia te powinny być prowadzone od najmłodszych lat, a więc wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W związku z powyższym chcielibyśmy zachęcać najmłodszych aby jak najczęściej odwiedzali jednostki Straży Pożarnej, a także uczestniczyli w pogadankach i szkoleniach organizowanych w czasie festynów, pikników, dni dzielnic, itp.

Aby uatrakcyjnić ww. szkolenia i pogadanki, a także aby takie spotkania ze strażakami zapadały w pamięć warto aby każde dziecko otrzymało jakiś drobiazg, który będzie mu o tym fakcie przypominał. Może to być smycz, kamizelka odblaskowa, brylok z nadrukiem np. numerów alarmowych do służb.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
gadżety długopisy, bryloki, cukierki, itp. 3 800,00 PLN
3 800,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
zakup gadżetów zakup gadżetów przy wykorzystaniu platformy zakupowej do 30 września 2024 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia świadomości zagrożeń wśród mieszkańców miasta, a co za tym idzie do zwiększenia bezpieczeństwa. Jednym z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa jest profilaktyka, a więc szkolenia obywateli tak, aby byli świadomi zagrożeń pożarowych i innych wynikających z rozwoju cywilizacyjnego
powrót