Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica II NR 17:

Odtworzenie barokowego ogrodu przed kościołem św. Łazarza

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica II Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

250 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ul. Kopernika 19 w Dzielnicy II Grzegórzki, działka miejska S-52, 12/19, zieleniec przed wejściem do kościoła NPNMP

Krótki opis projektu

Projekt zakłada zaprojektowanie i urządzenie zieleni na terenie części działki miejskiej nr 12/19, obręb 52 Śródmieście, przed wejściem do kościoła NPNMP (św. Łazarza) przy ulicy Kopernika 19.

Opis projektu

Projekt zakłada wykorzystanie i urządzenie zieleni w postaci ogrodu barokowego na terenie działki miejskiej nr 12/19, obręb 52 Śródmieście. Dotyczy zieleńca, który usytuowany jest przed budynkiem oznaczonym w planie zagospodarowania symbolem Uks.4 o podstawowym przeznaczeniu pod budynki usługowe z zakresu kultu religijnego. Zieleniec jest oznaczony w MPZP jako "kluczowe strefy zieleni i egzemplarze drzew".
Ogrody barokowe cechuje harmonia, porządek i ład. Obecnie zieleniec o powierzchni około 200m2 znajdujący się przed wejściem do kościoła NPNMP (św. Łazarza) przy ulicy Kopernika 19 nosi znamiona wyraźnego zaniedbania i zniszczenia. W sposób chaotyczny okalają go krzewy, które powinny zostać uporządkowane. Głównymi elementami ogrodów barokowych są bowiem krzewy, które przycina się w kształt geometrycznych brył. Pośrodku zieleńca jest natomiast miejsce na zaaranżowanie kompozycji z krzewów, kwiatów. Prac wymagają także ścieżki, których nawierzchnia powinna zostać wysypana kamyczkami lub piaskiem.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

Z powodu braku opinii od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie w zakresie możliwości realizacji zadania w opisanym we wniosku zakresie i we wskazanym miejscu, Zarząd Zieleni Miejskiej zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu oraz lokalizacji inwestycji w przypadku otrzymania negatywnej opinii od WUOZ na etapie ewentualnej realizacji zadania.

UZASADNIENIE PROJEKTU


Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (św. Łazarza) ma piękną fasadę, wzorowaną na rzymskim kościele Il Gesu. Wnętrze kościoła zostało poddane gruntownym zabiegom konserwatorskim. Znajdujący się przed wejściem zieleniec nosi jednak znamiona wyraźnego zaniedbania i zniszczenia. Rewitalizacja tej części działki miejskiej nr 12/19, obręb 52 Śródmieście w postaci ogrodu barokowego będzie idealnie korespondowała z barokowym charakterem świątyni, przywróci historyczną aranżację przewidzianą dla tego miejsca.
Ogrody barokowe cechuje harmonia, porządek i ład. Obecnie na zieleńcu panuje chaos i bałagan. Rewitalizacja spowoduje uporządkowanie terenu oraz uświetni wejście do świątyni. Podniesienie walorów estetycznych tego miejsca i nasadzenie większej liczby roślin zwiększy także atrakcyjność zieleńca, jako miejsce wypoczynku dla miejscowej ludności.
Co ważne, ogród w stylu barokowym pomimo zmieniających się pór roku, pozostaje bez większych zmian. Zaletą takiego ogrodu jest to, że nie wymaga on ciągłej ingerencji, jest więc stosunkowo łatwy w utrzymaniu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień 30 000,00 PLN
Reallizacja Realizacja zadania 220 000,00 PLN
250 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień 2024
Realizacja Realizacja zadania 2025

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada urządzenie zieleni przed wejściem do kościoła NPNMP (św. Łazarza) przy ulicy Kopernika 19. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy walorów estetycznych miejsca. Zostanie stworzone również nowe miejsce rekreacyjne dla mieszkańców.
powrót