Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XIII NR 26:

Pilates i zajęcia nordic walking

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XIII - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

16 700,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Teren zalewu Bagry ogólnodostępny

Dodatkowe lokalizacje: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krakowie ul. Myśliwska 64, 30-718 Kraków

Krótki opis projektu

Projekt zakłada bezpłatne zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zorganizowanie zajęć sportowych zarówno na sali gimnastycznej jak również na zewnątrz. Skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, mieszkańców dzielnicy XIII Podgórze.

Opis projektu

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów pilates oraz nordic walking w okresie od lutego do grudnia 2024 roku, z wyłączeniem świąt i wakacji.

1 raz w tygodniu przez 60 minut zajęcia pilates z wykorzystaniem drobnego sprzętu sportowego takiego jak: piłki, taśmy, ciężarki, rollery.
1 raz w tygodniu przez 90 minut zajęcia nordic walking.
W ramach projektu środki budżetowe pozyskane od Gminy zostaną przeznaczone na opłacenie sali gimnastycznej, wynagrodzenia instruktorów, wynajmu drobnego sprzętu do zajęć pilates i nordic walking. Przewidywana liczebność grupy to ok.20 osób, a w skali trwania projektu przewiduje się, że może skorzystać z zajęć ok. 100 osób.
W czasie trwania projektu uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia zaproponowane przez instruktora, nauczą się prawidłowej postawy ciała, co jest związane z dobrymi nawykami na co dzień. Wzmocnią mięsnie odpowiedzialne za stabilizację kręgosłupa, poprawią  swoją odporność, wydolność mięśniowo-oddechową oraz ogólną mobilność organizmu. Zajęcia pilates będą wykonywane na sali gimnastycznej. Zajęcia nordic walking pozwolą na poznanie zasad prawidłowego poruszania się z kijkami i wykorzystania nabytych umiejętności również po zakończeniu projektu. Zajęcia nordic walking będą wykonywane w plenerze na terenie dzielnicy XIII Podgórze. Przewidywana jest kontynuacja zajęć w przyszłości.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja zadania bezpłatnych zajęć pilates i zajęć nordic walking dla mieszkańców dzielnicy XIII Podgórze jest bardzo oczekiwana, co pokazuje ilość osób na dotychczasowo prowadzonych zajęciach bezpłatnych w ramach budżetu obywatelskiego 2022, sala na zajęciach jest pełna i jeszcze są chętni, którzy chcą ćwiczyć. Ze względu na tępo życia mieszkańcy wybierają zajęcia sportowe blisko swojego miejsca zamieszkania. Kluby fitness oferują płatne zajęci  i niestety są to wysokie ceny na które nie stać większości mieszkańców. Darmowe zajęcia są zachętą i motywacją do rozpoczęcia aktywności ruchowej a pilates i nordic walking są ćwiczeniami, które skierowane są dla każdego bez względu na wiek. Potrzeba ćwiczeń jest spowodowana zbyt długim w ciągu dnia, siedzącym trybem życia, czy to w pracy czy w szkole, co niekorzystnie wpływa  na nasz kręgosłup i zdrowie fizyczne oraz sprawność umysłową. Projekt ma na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej. Wpłynie pozytywnie na promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej potrzebnej do rozwoju i zachowania zdrowia każdego człowieka. Propozycja bezpłatnych zajęć sportowych umożliwi dużej liczbie mieszkańców osiągnąć optymalną aktywność ruchową. Zajęcia w grupach stwarzają okazję do nawiązywania relacji, integracji między uczestnikami i wzajemnej motywacji do ruchu. Projekt jest szczególnie skierowany do tej grupy mieszkańców dzielnicy XIII Podgórze, która nie uczestniczy w zajęciach zorganizowanych w ramach karnetów klubów fitness, w których trzeba liczyć się z wysokimi kosztami.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
promocja ulotki, plakaty, strona internetowa, fb 500,00 PLN
pilates 36 zajęć x 1 instruktor x 90 zł. (60 minut) 3 240,00 PLN
zajęcia nordic walking 36 zajęć x 1 instruktor x 135 zł. (90 minut) 4 860,00 PLN
wynajem sprzętu sportowego do zajęć pilates 36 zajęć x 60 zł. 2 160,00 PLN
wynajem sali gimnastycznej 36 zajęć x 90 zł. 3 240,00 PLN
wypożyczenie kijków do nordic walking 36 zajęć 75 zł. (15 szt.) 2 700,00 PLN
16 700,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
zawarcie umowy na wynajem sali gimnastycznej umowa I 2024
zawarcie umowy z instruktorami umowa I 2024
opracowanie terminarza i rekrutacja uczestników ogłoszenie na stronie internetowej, fb, plakaty, ulotki I 2024
realizacja zajęć organizacja i realizacja zajęć II-XII 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada bezpłatne zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zorganizowanie zajęć sportowych zarówno na sali gimnastycznej jak również na zewnątrz. Skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, mieszkańców dzielnicy XIII Podgórze. W czasie trwania projektu uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia zaproponowane przez instruktora, nauczą się prawidłowej postawy ciała, co jest związane z dobrymi nawykami na co dzień.
powrót