Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 163:

BEZPIECZNY RATOWNIK - BEZPIECZNY NOWOHUCIANIN

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

220 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dotyczy OSP Przylasek Rusiecki, Wyciąże, Wolica i Kościelniki.

Krótki opis projektu

Zadanie polega na doposażeniu 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Dzielnicy XVIII w sprzęt ratowniczy.

Opis projektu

Zadanie polega na doposażeniu 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Dzielnicy XVIII Nowej Huty, sprzęt ratowniczy niezbędny podczas akcji ratowniczo- gaśniczych, zabezpieczaniu imprez kulturalnych i uroczystości sportowych i kościelnych. W ramach swojego działania strażacy z OSP biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, przy likwidacji klęsk żywiołowych, wypadków komunikacyjnych, zabezpieczaniu imprez sportowych (Crakowia Maraton, Bieg Nowohucki, Biatlon Rowerowy). Ważnym elementem działalności OSP jest profilaktyka i praca z dziećmi i młodzieżą. Strażacy ratownicy z OSP działają społecznie niosąc ofiarnie pomoc każdemu kto jej potrzebuje a celem projektu jest pozyskanie niezbędnego sprzętu zapewniającego skuteczność niesionej pomocy.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest doposażenie ratowników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Nowej Huty, w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia. Projekt pozytywnie wpłynie na bezpośrednie podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i jest skierowany do osób przebywających w naszym mieście.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup sprzętu strażackiego Ubrania koszarowe 4-częsciowe 18 szt x 550zł = 9900zł, pilarka spalinowa na wysięgniku 3 szt. x 1500= 4500zł, kurtka wyjściowa 15 szt x 550 zł= 8250zł, mundur wyjściowy 12szt x 700zł= 8400zł, węże W 52 10szt x 300zł= 3000zł,węże W75 10 sztx 300zł=3000 zł, detektor prądu przemiennego AC HOSTICK 1 szt 2800zł, ubrania bojowe FHR 008 MAK 3-cz 18 szt x 3500zł= 63000zł, prądownica pianowa z pojemnikiem SCOTTY 5l z regulacją szt 2x 1800zł=3600zł, opryskiwacz spalinowy STL Sr 430 1 szt 2800zł, latarka dedykowana do hełmu HEROS TYTAN szt 6 x 450 zł= 2700zł, latarka kątowa FIRE AG szt 5 x 250zł=1250 zł, motopompa pływająca Nagara 2 szt 1 x 6500zł, buty specjalistyczne BOSP BOSP Waid szt 8 x 650zł=5200 zł, hełm strażacki Dragon HT 05HI-vis szt 6 x 600zł= 3600zł, suchy skafander Lodowo-ratowniczy 2 kopl. 1 x 6500zł=13000zł, ubranie specjalne Ballyciare PL3 3 cz OPZ szt 10 x 400zł= 4000 zł, spodniobuty Fluo Maks szt 2 x 2 300zł= 600zł, siodełko wężowe 1x 300zł,s sygnalizator bezruchu szt 1x 900 zł, radiotelefony szt 3 x 1500 zł= 4500 zł, drabina DNW 3080/3 szt 1x pompa Niagara 3MAX szt 1x 5500zł, pompa szlamowa Honda WT X 40 szt 1 x 11500zł, Pilarka STIL szt1 x 1500złlatarki kątowe M Fire AG szt 5 x 250zł= 1250, smok ssawny prosty 110 szt 1x 600zł, smok ssawny skośny 110 szt 1 x 600 zł, bosak dielektryczny składany szt 2 x 1500 zł= 300zł, tłumica teleskopowa gumowa szt 5 x 150zł= 750zł, zestaw ratownictwa wysokossciowego standard szt1x 1350zł, lanca gasnicza MK II35-800/52 szt 1 x 2800zł, laptop+drukarka 4 zestawy 4000 zł=16000zł 220 000,00 PLN
220 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
styczeń- kwiecień zapytanie ofertowe maj- listopad zakup sprzętu II-IV kwartał 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej przyczyni się do szybszego oraz skuteczniejszego ratowania życia i zdrowia ludzi oraz mienia tj. dalszej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.
powrót