Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 98:

Stojaki na rowery i wiata hulajnogowa

Projekt odrzucony: Zarząd Transportu Publicznego opiniuje negatywnie zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 o numerze BO.OM.98/23 pn.: Stojaki rowerowe i wiata hulajnogowa. Zgodnie z Regulaminem BO § 17.1 pkt 7. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które są planowane do realizacji na gruntach nienależących i niepozostających we władaniu Miasta. Zaproponowana lokalizacja realizacji zadania – przy Szkole Podstawowej im. Bogdana Jańskiego znajduje się na terenie działki nr 73 obr nr 7 Nowa Huta, która nie pozostaje we władaniu Miasta, jest we władaniu prywatnej Szkoły Podstawowej która nie jest jednostką samorządową. W związku z powyższym nie ma możliwości realizacji zadania. Nie ma również możliwości realizacji zadania w najbliższym sąsiedztwie wskazanej lokalizacji, ponieważ przyległe działki np. 67/9 NH-7, 80/2 NH-7, 67/10 – nie stanowią własności Gminy Miejskiej Kraków.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

25 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Najbliższa okolica Szkoły Podstawowej im. Bogdana Jańskiego na os. Niepodległości na terenie należącym do Gminy Miasta Kraków

Krótki opis projektu

Zakup i montaż 10 stojaków rowerowych i wiaty na hulajnogi przy Szkole Podstawowej im. Bogdana Jańskiego.

Opis projektu

Zakup i montaż 10 stojaków rowerowych oraz wiaty na hulajnogi w okolicach Szkoły Podstawowej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W okolicach szkoły brakuje miejsca na pozostawienie rowerów przez dzieci uczęszczające do okolicznych placówek edukacyjnych. Stojaki byłyby ogólnodostępne.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Stojaki rowerowe Zakup i montaż 10 stojaków rowerowych 7 000,00 PLN
Wiata na hulajnogi Zakup i montaż wiaty na hulajnogi 18 000,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup i montaż stojaków rowerowych Pierwsza połowa 2024 r.
Zakup i montaż wiaty na hulajnogi Pierwsza połowa 2024 r.
powrót