Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 99:

Rowerem do Skawiny

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 2, 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Ścieżka pieszo - rowerowa wzdłuż ul. Skotnickiej o długości 0,8 km została wyceniona przez Wnioskodawcę na etapie składania wniosku na kwotę 1 500 000,00 zł. Natomiast przyjmując, że szacunkowy koszt 1 km ciągu pieszo - rowerowego o szerokości 3,0 m wynosi 4 800 000,00 zł, koszt wnioskowanej inwestycji wyniósłby 3 840 000,00 zł. Maksymalna wartość jednej inwestycji realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego dla projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć kwoty 1 520 000,00 zł. Ponadto lokalizacja proponowanego zadania wchodzi w zakres terenu przeznaczonego pod planowaną inwestycję pn.: „Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej”. W aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na 2023r. zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację ww. inwestycji. W bieżącym roku Zarząd Inwestycji Miejskich planuje ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Ostateczna zajętość terenu pod inwestycję będzie możliwa do określenia dopiero po opracowaniu koncepcji oraz uzyskaniu decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. W ramach ww zadania planowana jest m.in. rozbudowa ul. Skotnickiej (do klasy GP 2x2) od skrzyżowania ulic: Skotnickiej, Humboldta, oraz Trockiego do węzła autostradowego A4 Kraków – Skawina wraz z infrastrukturą pieszo-rowerową w ciągu tej ulicy. Biorąc pod uwagę powyższe wnioskowany zakres inwestycji opiniuje się negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Pobocze ulicy Skotnickiej.

Krótki opis projektu

Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej o dł.800m przy ul.Skotnickiej od ul.Trockiego do granicy Kraków-Skawina umożliwi połączenie rowerowe między tymi miastami, w celu rozładowania codziennej masowej komunikacji związanej z dojazdami do pracy.

Opis projektu

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Skotnickiej od ulicy Trockiego do granicy Krakowa  byłaby kontynuacją już istniejącej ścieżki, która z pętli Czerwone Maki biegnie w kierunku Skawiny do ul. Trockiego. Nowy odcinek ścieżki powinien być poprowadzony po lewej stronie ulicy Skotnickiej w stronę Skawiny, z nawierzchnią asfaltową, odpowiednim oznakowaniem. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Skotnickiej umożliwi bezpieczny dojazd do Skawiny, gdzie znajduje się wiele firm, gdzie pracują krakowianie. Obecnie da się zauważyć przemykajacych  między samochodami rowerzystów, jadących pod prąd poboczem, przekraczających zakorkowany wjazd na obwodnicę. Nowy odcinek  połączy  ścieżkę rowerową  ulicy Bunscha ze ścieżka rowerową, która biegnie wzdłuż obwodnicy Skawiny. Tak powstała trasa będzie świetną alternatywą dojazdu do firm i połączy przyległe miasta. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Całość 1 500 000,00 PLN
1 500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Rozpoczęcie i przygotowanie inwestycji Opiniowanie i zamówienie publiczne zima 2023/2024

Galeria

powrót