Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 101:

Pierwsza fontanna na północy Krakowa

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

300 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: park krowoderski

Krótki opis projektu

Zaprojektowanie i budowa pierwszej fontanny na północy Krakowa

Opis projektu

W ramach zadania zaprojektowana i zrealizowana zostanie ogólnodostępna fontanna - pierwsza na północy Krakowa, w Parku Krowoderskim. Fontanna winna składać się z kilku dysz wystrzeliwujących w powietrze wodę w zmiennych układach. Po zmierzchu dno oraz woda powinny być podświetlone. Wokół fontanny umiejscowione zostaną ławki, kosze na śmieci oraz kwietniki. Za lokalizację proponuje się wyasfaltowaną dzisiaj część Parku Krowoderskiego zaznaczoną na mapie. Fontanna może mieć charakter sadzawki (w zależności od możliwości terenowych i technicznych). Ma to być miejsce spotkań i odpoczynku mieszkańców, a ostateczny kształt fontanny winien tworzyć nowe charakterystyczne miejsce na mapie Krakowa. Zasilanie fontanny w wodę będzie mogło odbywać się w ramach systemu wodociągu realizowanego na potrzeby pitników, które to zadanie jest realizowane ze środków Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały. Zaznaczyć należy, że zadanie dot. budowy fontanny umieszczone jest również w budżecie Rady Dzielnicy i środki z budżetu obywatelskiego pozwolą nie tylko zwiększyć skalę zadania, co przede wszystkim przyspieszyć jego realizację.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Na północy Krakowa brak jest ogólnodostępnych punktów wodnych, które byłyby miejscem odpoczynku mieszkańców, jak i okazją do nawodnienia się ptaków i innych zwierząt. W okresie upałów brak jest dzisiaj miejsca, gdzie można by zamontować kurtynę wodną. Obecnie wyasfaltowany plac w Parku Krowoderskim będzie mógł być zagospodarowany w nowy sposób i otworzy przed mieszkańcami nową formę spędzania wolnego czasu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
realizacja zadania realizacja zadania 300 000,00 PLN
300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
realizacja zadania realizacja zadania 2025
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada budowę pierwszej, ogólnodostępnej fontanny w Parku Krowoderskim. W ramach zadania przewiduje się także w miarę możliwości montaż oświetlenia, ławek, koszy na śmieci oraz założenie kwietników w bliskim otoczeniu fontanny. Ostateczny kształt głównego założenia projektu stworzy nowe charakterystyczne miejsce na mapie Krakowa. Realizacja zadania ma ożywić przestrzeń, poprawić jej estetyczny wygląd, wpłynąć pozytywnie na samopoczucie odwiedzających park oraz stworzyć Mieszkańcom punkt spotkań. Budowa fontanny przyczyni się także do zwiększenia dostępu do wody dla zwierząt m.in. ptaków, nietoperzy czy owadów. Obecnie wyasfaltowany plac w Parku Krowoderskim zostanie zagospodarowany w nowy sposób, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności tego Parku.
powrót