Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XII NR 13:

Sportowe Wakacje w Bieżanowie dla całej rodziny

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XII - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

89 840,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ulica Lipowskiego 5, Centrum Sportu Klubu Sportowego Bieżanowianka,

Krótki opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych treningów z PIŁKI NOŻNEJ, ZAPASÓW, AKROBATYKI I AEROBIKU SPORTOWEGO dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewczynek) oraz zajęcia FITNESS dla dorosłych i GIMNASTYKA DLA SENIORA.

Opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych treningów z PIŁKI NOŻNEJ, ZAPASÓW,
AKROBATYKI oraz AEROBIKU SPORTOWEGO dla dzieci i młodzieży, dla chłopców i dziewczynek oraz
zajęcia FITNESS dla dorosłych, jak również GIMNASTYKĘ DLA SENIORA.
Miejscem treningów będą obiekty Klubu Sportowego Bieżanowianka przy ul. Lipowskiego 5 w Krakowie, tj.
sztuczne i trawiaste boisko do piłki nożnej, oraz budynek Centrum Sportu w Bieżanowie, w którym znajdują się
sale sportowe (sala zapaśnicza, sala gimnastyczna, sala fitness).
Przewiduje się prowadzenie zajęć dla dziewczynek i chłopców przez cały miesiąc od poniedziałku do piątku w lipcu
lub sierpniu 2024 w następujących grupach:
1. Piłka Nożna - 2 grupy (dzieci)
2. Zapasy - 3 grupy (dzieci, młodzież, dorośli)
3. Aerobik Sportowy - 1 grupa (dzieci)
4. Akrobatyka - 1 grupa (dzieci)
5. Fitness - 1 grupa (dorośli)
6. Gimnastyka dla SENIORA - 1 grupa (seniorzy)
Projekt przewiduje zajęcia dla około 250 uczestników przez wykwalifikowaną kadrę trenerów.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Aktywizacja sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych oraz seniorów na szeroką skalę.
Dzięki wakacyjnym bezpłatnym zajęciom z piłki nożnej, zapasów, akrobatyki i aerobiku sportowego uda się
zaszczepić w społeczności lokalnej modę na uprawianie sportu oraz zdrowy tryb życia. Zajęcia fitness dla
dorosłych pozwolą na poprawę kondycji i sprawności, natomiast gimnastyka dla seniora pozwoli aktywizować
najstarszych mieszkańców dzielnicy XII. Wszystkie zajęcia będą doskonałą alternatywą na spędzanie wolnego
czasu podczas letnich dni.
Projekt pozwoli również na pełne wykorzystanie potencjału infrastruktury Centrum Sportu w Bieżanowie z
profesjonalnymi salami: zapaśniczą, aerobiku sportowego i fitness, jak również boisk piłkarskich.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
wynajem sali gimnastycznej do aerobiku sportowego i akrobatyki wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym 140 zł za wynajem sali gimnastycznej w Centrum Sportu (1,5h) x 20 treningów aerobiku oraz 120 zł za wynajem sali gimnastycznej w Centrum Sportu (1 h) x 12 treningów z akrobatyki oraz 120 zł za wynajem sali gimnastycznej w Centrum Sportu (1 h) x 8 treningów z gimnastyki dla seniora 5 200,00 PLN
wynajem sali fitness wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym 100 zł za wynajem sali fitness w Centrum Sportu (45 min) x 40 treningów 4 000,00 PLN
Honorarium trenerów - treningi piłki nożnej 2 grupy dziennie (po 1 h każda) x 150 zł x 2 trenerów na każdym treningu x 20 dni treningowych 12 000,00 PLN
Honorarium trenerów - zapasy 3 grupy dziennie (po 1,5h każda) x 180 zł x 2 trenerów na każdym treningu x 20 dni treningowych 20 400,00 PLN
wynajem boiska wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym 190 zł za trening (1,5h) x 40 treningów 7 600,00 PLN
wynajem sali zapaśniczej wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym 170 zł za wynajem sali zapaśniczej w Centrum Sportu (1,5h) x 60 treningów 10 200,00 PLN
Honorarium trenerów - fitness 2 grupy dziennie (45 min) x 100 zł x 1 trener na każdym treningu x 20 dni treningowych 4 000,00 PLN
Honorarium trenerów - aerobik sportowy 1 grupa dziennie (1,5h) x 170 zł x 2 trenerów na każdym treningu x 20 dni treningowych 6 800,00 PLN
Honorarium trenerów - akrobatyka 1 grupa (1h) x 170 zł x 2 trenerów na każdym treningu x 12 dni treningowych 4 080,00 PLN
Honorarium trenerów - gimnastyka dla seniora 1 grupa (1h) x 170 zł x 1 trener na każdym treningu x 8 dni treningowych 1 360,00 PLN
akcja informacyjna i promocyjna dotarcie do jak największej liczby osób z dzielnicy poprzez social media, drukowanie ulotek i plakatów 1 200,00 PLN
zakup sprzętu sportowego do projektu Sprzęt dodatkowy do przeprowadzenia zajęć: manekiny treningowe dla dzieci 5 szt. 7000 zł, piłki do gry w piłkę nożną 40 szt. 2000 zł, zestaw gum do ćwiczeń dla seniorów miniband 30 monpletów - 1200 zł 11 000,00 PLN
zakup wody woda dla każdego uczestnika 2000 szt. 2 000,00 PLN
89 840,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ustalenie terminu rozpoczęcia treningów W zależności od sytuacji przewiduje się przeprowadzenie treningów w miesiącu lipcu lub sierpniu pierwsza połowa 2024
akcja informacyjna i promocyjna Przekazanie szczegółowych informacji społeczności lokalnej dotyczących szczegółowych zasad i terminów rozpoczęcia treningów - portale społecznościowe, ulotki, plakaty. pierwsza połowa 2024
zakup sprzętu zakup dodatkowego sprzętu sportowego pomocnego w prowadzeniu zajęć pierwsza połowa 2023
Przeprowadzenie treningów piłki nożnej, zapasów, akrobatyki, aerobiku sportowego, fitness i gimnastyki dla seniorów Rozpoczęcie treningów dla każdej z grupy naborowej na terenie Centrum Sportu w Bieżanowie lipiec lub sierpień
zakup wody zakup wody dla uczestników projektu czerwiec, lipiec
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych treningów z piłki nożnej, zapasów, akrobatyki i aerobiku sportowego dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewczynek) oraz zajęcia fitness dla dorosłych i gimnastyka dla seniora. Dzięki wakacyjnym bezpłatnym zajęciom z piłki nożnej, zapasów, akrobatyki i aerobiku sportowego uda się zaszczepić w społeczności lokalnej modę na uprawianie sportu oraz zdrowy tryb życia.
powrót