Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 105:

Budowa zbiornika retencyjnego Kraków Tonie

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Szacunkowy koszt to 3 300 000zł, a zgodnie z limitami koszt realizacji jednego projektu nie może być wyższy niż 1 520 000zł.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działki: 1512/2 zgodnie z planem zagospodarowania Kraków Tonie Łąki

Krótki opis projektu

Budowa otwartego zbiornika wodnego. Służyć on będzie zwierzętom, rośliną i ludziom. Zabezpieczy też dzielnice Prądnik Biały i Prądnik Czerwony przed powodzią.

Opis projektu

Wykopanie zbiornika zgodnie z planem zagospodarowania Kraków Tonie.
Zbiornik byłby zbiornikiem otwartym- rodzajem stawu. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obecnie wszyscy rozumiemy jak ważna jest retencja wód opadowych. Korzystają na tym zwierzęta, korzystają na tym rośliny i korzystają na tym ludzie. 
Mieszkańcom dzielnicy Tonie pozwoli ten zbiornik na zabezpieczenie przed zalaniem okolicznych domów. Obecnie lokalne podtopienia zdarzają się tu bardzo często. Brak jest infrastruktury która by umożliwiała spływ wód opadowych. 
Rozwiązaniem do teraz stosowanym było drenowanie wody do potoku Sudół. To powoduje, że ten potok zalewa dzielnicę Prądnik Czerwony. Zalewane są bloki, piwnice. Powoduje to skażenie środowiska. 
Dodatkowym walorem takiego zbiornika jest to, że w przyszłości można zbudować ścieżki edukacyjne, poprawia się mikroklimat w okolicy. 
Dla wielu zwierząt otwarty zbiornik -staw jest środowiskiem życia. Jest wodopojem, miejscem zdobywania pożywienia. Intensywna zabudowa miejska zobowiązuje nas do dbania także o zwierzęta.
Dla roślin jest to oczywiście także jak najbardziej korzystne. Zabezpiecza on okolicę przed suszą. 
Niestety w ostatnich latach mamy do czynienia z ekstremalnymi zmianami pogody. Występują ulewy albo okresy długiej suszy. Musimy zadbać o to aby choć minimalizować skutki postępujących zmian klimatu. 
Bardzo proszę o Państwa głos.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonanie zbiornika Wykonanie zbiornika 500 000,00 PLN
500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Faza projektu Wykonanie projektu i uzyskanie wymaganych pozwoleń 10.2023
Wykonanie zbiornika Wykonanie zbiornika 10.2024

Galeria

powrót