Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 222:

Dni Zdrowia Seniora w Krakowie

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

150 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działanie realizowane będzie w Kinie Kijów, a także na os. Uroczym w Nowej Hucie lub w innym miejscu

Krótki opis projektu

Przedsięwzięcie polega na zorganizowaniu Dni Zdrowia Seniora w Krakowie, a także organizacji imprez towarzyszących. Celem wydarzenie będzie edukacja seniorów w zakresie zdrowia, aktywności fizycznej i aktywizacji społecznej.

Opis projektu

DZIEŃ ZDROWIA SENIORA w Krakowie
Konferencja prasowa w Kinie Kijów.  Zaproszone będą krakowskie media, przedstawiciele krakowskich  instytucji społecznych, publicznych, seniorzy.
Celem konferencji będzie zapowiedź Dni Zdrowia Seniora. Omówione zostaną cele, przedstawiony będzie program.
Seans filmu prozdrowotnego pt. "Cały ten cukier" lub/i "Super size me" w Kinie Kijów dla seniorów.

W programie przewidziano między innymi:
Przemówienia zaproszonych gości, wręczenie nagród i odznaczeń dla zasłużonych krakowskich seniorów-aktywistów, lokalnych liderów
 Wykłady tematyczne.  Prelegentami będą specjaliści, działacze społeczni, przedstawiciele organizacji. Zakres tematyczny Tygodnia Zdrowia Seniora będzie obejmował wykłady z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego, aktywizacji społecznej i bezpieczeństwa, a także towarzyszące imprezy okolicznościowe. 

ZDROWIE SENIORA Tematyka wykładów i konsultacji będzie dotyczyć profilaktyki zdrowotnej seniorów, upowszechniającej wiedzę w zakresie promocji zdrowia oraz propagującej aktywność ruchową, zdrowy styl życia wśród osób starszych. Seniorzy pogłębią wiedzę na temat problemów związanych ze swoim zdrowiem, wiedzę nt. profilaktyki zdrowotnej, co zwiększy ich umiejętności dbania o siebie i prowadzenia zdrowego trybu życia. Przewidziany będzie cykl wykładów, których prelegentami będą specjaliści chorób szczególnie występujących u osób starszych:
- geriatrzy,  kardiolodzy, interniści, diabetycy, reumatolodzy, ortopedzi, urolodzy, psychiatrzy, farmaceuci, dietetycy, a także pielęgniarki, psychologowie, opiekunowie medyczni.
STREFA ZDROWIA SENIORA - Równolegle w holu Kina Kijów prowadzona  będzie otwarta część bezpłatnych badań i konsultacji medycznych i zdrowotnych, a także porad prawnych, finansowych, psychologicznych. Przeprowadzone zostaną badania i konsultacje, podczas których uczestnicy będą m.in. mogli wykonać bezpłatnie podstawowe badania profilaktyczne i konsultacje m.in.: pomiaru poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, słuchu wzroku, konsultacje rehabilitacyjne, konsultacje postawy ciała, ortopedyczne, badanie skóry, dietetyczne, konsultacje terapii uzdrowiskowych.
 STREFA STYLOWYCH SENIORÓW - kolejnym elementem zdrowego stylu życia seniorów jest dbałość o swój wygląd. Poczucie ładnego stylowego wyglądu buduje większość pewność siebie, satysfakcję z życia, co ma bezpośredni wpływ na zdrowie psychiczne, społeczne i fizyczne. Równolegle w czasie wydarzenia na holu odbywać się będzie wystawa stoisk doradczych  dla seniorek i seniorów. Doradztwo będzie bezpłatne adresowane do wszystkich chętnych seniorów. Dostępne będą stoiska firm kosmetycznych, zakładów kosmetycznych, zakładów fryzjerskich, poradnictwo dermatologiczne, badania zdrowotne i profilaktyczne. Specjaliści udzielać będą bezpłatnych indywidualnych porad związanych ze stylowością i dbaniem o siebie w wieku 60+.
Pokaz Mody Stylowych Seniorów. Kolejnym punktem imprezy będzie pokaz mody seniorek i seniorów. W pokazie mody weźmie udział ok 15 seniorek w strojach codziennych, sportowych i okazjonalnych. Przed Dniami Zdrowia Seniora odbędzie się rekrutacja seniorów do udziału w pokazie mody.  Układ pokazu opracowany będzie przez profesjonalnego choreografa. Do przygotowania makijażu i fryzur seniorek będą zaproszone policealne szkoły kosmetyczne i profesjonalne studia kosmetyczne. Celem pokazu będzie promocja stylowości i atrakcyjności po 60-tce - stylu 60+ i zachęcanie do dbania seniorów o swój wygląd i zdrowie.
5. Finałowym elementem wydarzenia będzie Zabawa integracyjna międzypokoleniowa z DJ-Wiką. DJ Wika to najstarsza i najbardziej znana didżejka w Polsce. Będzie to zabawa taneczna dla seniorów i ich rodzin.
 

2. DZIEŃ
Rekreacyjny Marsz Seniorów nad Zalewem Nowohuckim. Kolejnym elementem towarzyszącym imprezy będzie część sportowa. Zaproszeni będą seniorzy do rekreacyjnego marszu nad Zalewem Nowohucim. Marsz będzie okazją do promocji wśród seniorów uprawiania sportu rekreacyjnego na otwartej przestrzeni.
 
2,3,4,5 DZIEŃ. W ciągu 4 dni odbędą się na Osiedlu Uroczym 12 – Siedziba Stowarzyszenia Manko – lub w innym miejscu bezpłatne badania medyczne dla seniorów.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Okres okołoemerytalny to moment, w którym następuje u seniorów pogorszenie się stanu zdrowia. Częściowo odpowiada za to naturalny proces starzenia się, ale u wielu osób nakładają się na to efekty wieloletnich zaniedbań w zakresie profilaktyki oraz niezdrowego trybu życia. Dotychczasowe problemy zdrowotne zaczynają się nawarstwiać, a ich leczenie staje się coraz trudniejsze ze względu na zjawisko wielochorobowości. Jednakże mimo narastających problemów zdrowotnych większość osób zachowuje w tym okresie sprawność i samodzielność. Wejście w wiek okołoemerytalny powinno się wiązać ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestię własnego zdrowia oraz aktywności fizycznej, mentalnej i społecznej. Dzięki odpowiedniej profilaktyce negatywne następstwa procesu starzenia się mogą zostać ograniczone, co wydłużyłoby czas przeżyty w zdrowiu.
Przejście na emeryturę jest uważane za jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Zostało wpisane na 10. miejscu wśród 43 życiowych wydarzeń, na podstawie których podjęto próbę zmierzenia stresu jako czynnika prognostycznego choroby. W zależności od indywidualnego podejścia wiele zdarzeń może wywoływać stres, nawet jeśli są one postrzegane jako pozytywne (np. ślub). W większości wypadków stres negatywnie wpływa na zdrowie. Przyczynia się do nadużywania alkoholu i palenia tytoniu oraz prowadzi do zaburzeń snu i jedzenia. Pogarsza funkcjonowanie układu odpornościowego, hormonalnego i aktywności sercowonaczyniowej. Konsekwencjami zdrowotnymi stresu oraz zaburzeń, jakie powoduje, są m.in. depresja, choroby sercowonaczyniowe, infekcje  oraz choroby nowotworowe.
Do najczęstszych chorób cywilizacyjnych dotykających osoby starsze można zaliczyć:
• Cukrzyca
• Nadciśnienie tętnicze
• Miażdżyca
• Nadwaga i otyłość
• Niedosłuch
• Osteoporoza
Badania takie jak NATPOL, WOBASZ, czy PolSenior jednogłośnie wskazują na wiek, jako determinantę chorób takich jak nadciśnienie, nadwaga, otyłość, cukrzyca czy miażdżyca. Czynniki ryzyka zachorowalności na te choroby rosną wraz z wiekiem populacji.
Każdego Polaka w wieku 70+dotyka ok.4 chorób przewlekłych, w tym chorób zaliczanych do chorób cywilizacyjnych . Osoby 50+ również dotyka wiele chorób, w większym stopniu dotyczy to kobiet. Według zapisów zawartych w uchwalonych przez Rząd „Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej”  najwięcej z tych osób cierpi na:
• nadciśnienie tętnicze:  ponad 50% kobiet, ponad 35% mężczyzn
• zapalenie stawów: około 40% kobiet, ponad 25% mężczyzn
• zawał serca, którego doświadczyło ponad 20 % kobiet i mężczyzn

Przyczyną dużej ilości zgonów jest także niedokrwienie serca i mózgu, będące skutkiem miażdżycy. Rozpowszechnienie tej choroby ma niewątpliwy związek z postępem technicznym. Wynikiem działania miażdżycy może więc być:
• choroba wieńcowa,
• zawał serca,
• udar mózgu,
•  miażdżyca kończyn,
•  choroby spowodowane przez zmiany zwyrodnieniowe niedokrwionych narządów (np. niedokrwienie nerek) może być powodem dokuczliwej choroby nadciśnieniowej.
Ciśnienie tętnicze ma również związek z wiekiem- wzrasta bowiem wraz z upływem lat. Dlatego też najczęściej choroba ta dotyka osoby powyżej 60 roku życia i w tym przedziale wiekowym dotyczy ponad 70% osób, w tym 78% u kobiet i 72% u mężczyzn. Tak duży odsetek osób chorych 60+ ma swoje poważne konsekwencje- prowadzi często do uszkodzeń narządowych, oraz powikłań sercowo-naczyniowych.
Jest to tylko część zdiagnozowanego problemu. Podstawą utrzymania dobrego zdrowia w okresie senioralnym jest edukacja zdrowotna, aktywność fizyczna, mentalna i społeczna, a także częste badania profilaktyczne.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Organizacja Dni Zdrowia Seniora w Krakowie Organizacja Dni Zdrowia Seniora w Krakowie - organizacja, promocja, działania techniczne, logistyczne. 150 000,00 PLN
150 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dni Zdrowia Seniora w Krakowie Organizacja Dni Zdrowia Seniora w Krakowie - organizacja, promocja, działania techniczne, logistyczne. 01.05.2024-30.09.2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Podstawą utrzymania dobrego zdrowia w okresie senioralnym jest edukacja zdrowotna, aktywność fizyczna, mentalna i społeczna, a także częste badania profilaktyczne - realizacja projektu zwiększy świadomość seniorów w tym zakresie. Integracja i aktywizacja seniorów oraz profilaktyka zdrowia wśród najstarszych mieszkańców Krakowa
powrót