Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XII NR 20:

Problem znika jak nie zalewa chodnika

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

30 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Chodnik między blokiem Teligi 16, a boiskiem sportowym działka ewid. nr 303/35 obręb nr 55

Krótki opis projektu

Projekt zakłada przebudowę chodnika zlokalizowanego na Osiedlu Nowy Prokocim przy boisku sportowym Kurczaba/Teligi

Opis projektu

Projekt zakłada przebudowę chodnika zlokalizowanego na Osiedlu Nowy Prokocim przy boisku sportowym Kurczaba/Teligi w taki sposób, aby po opadach deszczu nie gromadziła się na nim kałuża.
 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. W przypadku braku możliwości realizacji zadania na wskazanej działce konieczne będzie wskazanie nowej lokalizacji. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

Podane ceny w kosztorysie projektu są cenami orientacyjnymi, które zostaną szczegółowo określone przez Projektanta na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Aktualnie na odcinku ok 4m  chodnika po opadach deszczu woda stoi na chodniku jak w niecce i tym samym nie ma w miarę szybkiego odpływu. Stanowi to problem dla pieszych, którzy bardzo często korzystają z tego chodnika, bo nie mogą przejść sucha nogą.  W warunkach zimowych, gdy panują mrozy powodują zamarznięcie kałuży co w połączeniu z opadami śniegu stanowi realne zagrożenie dla dzieci i dorosłych. W pobliżu znajdują się placówki oświatowe  jak Samorządowy Żłobek nr 28, Samorządowe Przedszkole nr 154 oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 19. W sąsiadujących blokach zamieszkują w przeważającej części seniorzy, dla których przejście przez kałużę stanowi problem.
Rozwiązaniem tego problemu jest przebudowa chodnika w taki sposób aby po opadach deszczu nie gromadziła się na nim kałuża. Przebudowa chodnika ułatwi poruszanie się mieszkańcom i zapewni im komfortowe i bezpieczne korzystanie z tej infrastruktury w tej części Osiedla Nowy Prokocim.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Roboty budowlane Realizacja robót budowlancych 30 000,00 PLN
30 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Roboty budowlane Realizacja robót budowlanych 2024

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada przebudowę chodnika przy ogródku jordanowskim i boiskach w Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim. Inwestycja ma pomóc w wyeliminowaniu problemu jakim jest gromadząca się woda na chodniku. Realizacja umożliwi Mieszkańcom swobodne poruszanie się wyremontowaną ścieżką.
powrót