Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 220:

OGRÓD EQ Centrum kultury i rozwoju w Parku Kleparskim

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Kleparski, Prądnicka 7, Kraków

Krótki opis projektu

Przystosowanie budynku w Parku Kleparskim do wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Prowadzenie i działania wokół OGRÓD EQ stworzą bezpieczne środowisko umożliwiające rozwój indywidualny i aktywizację dla społeczności LGBTQ+ w Krakowie.

Opis projektu

W ramach prac remontowych mających na celu przystosowanie budynku nr 7 w Parku Kleparskim do wydarzeń dla społeczności LGBTQ+ i społeczności lokalnej, proponowane jest wykonanie następujących działań:
Przeprowadzenie audytu energetycznego - przed przeprowadzeniem prac remontowych, chcemy przeprowadzić dokładny audyt energetyczny budynku.

  • Remont, ocieplenie dachu oraz wymiana rynien - obecny dach i rynny są zniszczone i nie zapewniają odpowiedniej izolacji i odprowadzania wody deszczowej, co prowadzi do powstawania wilgoci w budynku.
  • Założenie beczek do zbierania deszczówki - zebrane w ten sposób woda będzie używana do podlewania roślin w ogrodzie, co pozwoli na zaoszczędzenie wody z sieci i zmniejszenie kosztów utrzymania ogrodu.
  • Wymiana okien i drzwi - obecne okna oraz drzwi są stare, nieszczelne i nie zapewniają odpowiedniej izolacji termicznej. Wymiana okien na nowe, energooszczędne, poprawi komfort użytkowania budynku. Obecne drzwi nie są w pełni dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
  • Przeprowadzenie termomodernizacji budynku - Dzięki temu uda się zredukować koszty energii i poprawić efektywność energetyczną budynku.
  • Wykonanie prac zapobiegających nagromadzaniu się wilgoci w budynku od podłoża - proponowane jest wykonanie odpowiednich działań zapobiegających wilgoci w budynku, w tym izolacja fundamentów i podłoża.
  • Odgrzybianie budynku - ze względu na obecność wilgoci w budynku, jest konieczne przeprowadzenie odgrzybiania, które pozwoli na usunięcie grzybów i pleśni z powierzchni.
  • Osuszenie budynku - w ramach prac remontowych, konieczne będzie osuszenie budynku
  • założenie monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób obecnych w obiekcie i mienia.

Przeprowadzenie powyższych prac pozwoli na stworzenie bezpiecznego i komfortowego miejsca do prowadzenia wydarzeń kulturalnych dla społeczności LGBTQ, które będzie odpowiednio dostosowane do ich potrzeb.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

OGRÓD EQ będzie centrum społeczności LGBT+ i lokalnej, które znajduje się w Parku Kleparskim w Krakowie. Powstanie na wzór DOM EQ, Krakowskiego Centrum Równości. Będzie to miejsce, w którym będziemy organizować różnorodne wydarzenia kulturalne, edukacyjne i społeczne. W OGRÓD EQ planowane będą spotkania dla społeczności Queerowej, w tym grupy wsparcia, warsztaty, wykłady, projekcje filmowe i imprezy kulturalne. Centrum organizować będzie również wydarzenia i projekty edukacyjne, których celem jest zwiększanie świadomości społecznej i promowanie akceptacji oraz równości wobec osób LGBT+. OGRÓD EQ będzie miejscem które społeczność LGBTQ+ i lokalna będzie wykorzystać przestrzeni do realizacji własnych inicjatyw na spotkania i wydarzenia. Wszystkie działania w OGRÓD EQ będą prowadzone w duchu równości, tolerancji i akceptacji dla różnorodności. Stworzymy przestrzeń, w której każdy może czuć się swobodnie i akceptowany, a jednocześnie rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 35 000,00 PLN
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania. 1 485 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2024
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania. 2025
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada przystosowanie budynku nr 7 w Parku Kleparskim do wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Jego realizacja pozwoli na poprawę stanu technicznego oraz wizualnego ww. budynku, a także pozytywnie wpłynie na aktywizację okolicznej społeczności.
powrót