Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XII NR 30:

„Moc nowości w bibliotece!”

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

56 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Biblioteka Kraków - Filia nr 42 ul. Agatowa 33, Punkt Biblioteczny Filii nr 42 ul. Telimeny 9, Filia nr 43 ul. Jasińskiego 32, Filia nr 44 ul. Spółdzielców 3, Filia nr 45 ul. Teligi 24

Dodatkowe lokalizacje: Biblioteka Kraków - Filia nr 42 ul. Agatowa 33, Punkt Biblioteczny Filii nr 42 ul. Telimeny 9, Filia nr 43 ul. Jasińskiego 32, Filia nr 44 ul. Spółdzielców 3, Filia nr 45 ul. Teligi 24

Krótki opis projektu

„Moc nowości w bibliotece!” to projekt mający na celu pozyskanie środków finansowych na zakup zbiorów do pięciu filii Biblioteki Kraków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy XII.

Opis projektu

Celem projektu jest pozyskanie środków finansowych na poszerzenie zbiorów bibliotecznych poprzez zakup nowości wydawniczych (tj. książek, w tym wydawnictw z dużą czcionką, audiobooków, gier planszowych) do filii Biblioteki Kraków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy XII.
Zakup nowości wydawniczych ułatwi mieszkańcom Dzielnicy dostęp do współczesnej literatury polskiej i światowej. Zakup książek z dużą czcionką oraz audiobooków przysłuży się osobom starszym, z dysfunkcją wzroku oraz czytelnikom mobilnym. Gry planszowe i komiksy zaspokoją szczególne oczekiwania najmłodszych użytkowników Biblioteki.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Filie Biblioteki Kraków działające na terenie Dzielnicy XII dla wielu mieszkańców stanowią elementarny ośrodek życia społecznego – upowszechniają wiedzę, promują kulturę, zapewniają rozrywkę, a za pośrednictwem różnorodnych form działalności - integrują mieszkańców miasta. Biblioteki zaspakajają potrzeby kulturalne wielu grup społecznych, wpasowując się w swej ofercie usług do upodobań mieszkańców bez względu na ich wiek, wykształcenie czy zainteresowania. Aby sprostać stale rosnącym oczekiwaniom czytelników, przy jednoczesnym wzroście cen książek, ważne jest uzupełnianie zbiorów o pozycje atrakcyjne zarówno w swojej treści, jak i formie (książki, audiobooki, gry planszowe). Ponadto nowe inwestycje mieszkaniowe w Dzielnicy, a tym samym wzrost liczby mieszkańców, w naturalny sposób wymusza konieczność poszerzenia oferty bibliotek oraz zwiększenia ich zbiorów.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1. Zakup nowości wydawniczych Zakup książek do wszystkich filii bibliotecznych w Dzielnicy XII (w tym komiksów, książek z dużą czcionką) 51 000,00 PLN
2. Zakup audiobooków Zakup audiobooków do Filii nr 42 i Filii nr 44 2 000,00 PLN
3. Zakup gier planszowych Zakup gier planszowych do Filii nr 42 2 800,00 PLN
4. Oznakowanie Druk naklejek informacyjnych na zakupione zbiory 200,00 PLN
56 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
1. Zakup nowości wydawniczych Zakup książek do wszystkich filii bibliotecznych w Dzielnicy XII I-IV kwartał 2024 r
2. Zakup audiobooków Zakup audiobooków do Filii nr 42 i Filii nr 44 I-IV kwartał 2024 r
3. Zakup gier planszowych Zakup gier planszowych do Filii nr 42 I-IV kwartał 2024 r
4. Oznakowanie Druk naklejek informacyjnych na zakupione zbiory I-IV kwartał 2024 r
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu ułatwi mieszkańcom Dzielnicy XII dostęp do nowości wydawniczych tj. książek, w tym wydawnictw z dużą czcionką, komiksów, audiobooków, gier planszowych. Przyczyni się do rozwoju czytelnictwa i bibliotek działających na tym terenie. Wzbogaci i urozmaici biblioteczne zasoby ukierunkowane na różne grupy odbiorców.
powrót