Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XII NR 37:

Rozświetlony Nowy Prokocim

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

81 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: wybrane miejsca na Osiedlu Nowy Prokocim, które aktualnie są słabo doświetlone

Krótki opis projektu

Celem projektu jest wymiana opraw na mocniejsze typu LED oraz budowa nowego oświetlenia w miejscach słabo doświetlonych na terenie osiedla Nowy Prokocim.

Opis projektu

Celem projektu jest wymiana opraw na mocniejsze typu LED oraz budowa nowego oświetlenia w miejscach słabo doświetlonych na terenie osiedla Nowy Prokocim w następujących lokalizacjach:
- ul. Teligi – wymiana 1 szt. oprawy na LED na istniejącym słupie przy ciągu pieszo – rowerowym w rejonie przejścia przez torowisko tramwajowe w sąsiedztwie przystanku tramwajowego „Teligi’,


- ul. Teligi – wymiana 1 szt. oprawy na LED na istniejącym słupie przy ciągu pieszo – rowerowym na wysokości przejścia przez torowisko tramwajowe i schodów do sklepu Biedronka,

- wymiana 2 szt. opraw na LED na istniejących słupach oświetleniowych: 1 szt.  przy ciągu pieszym w sąsiedztwie SP nr 41 oraz  1 szt. przy ciągu pieszym na wysokości bloku Jerzmanowskiego 10,

- budowa nowego oświetlenia 1 szt. (słup oświetleniowy oraz mocna oprawa typu LED) przy chodniku pomiędzy Społeczną Szkołą Podstawową nr 5 ul. Kurczaba 5,  a Szkołą Zaczarowana Planeta działka ewidencyjna 308/63 obręb nr 55,

- budowa nowego oświetlenia 1 szt. (słup oświetleniowy oraz mocna oprawa typu LED) przy chodniku z Kurczaba 14 w kierunku ul. Wielickiej, środkowy odcinek tego chodnika jest niedoświetlony, gdzie znajduje się też wiata rowerowa 

Potrzeba doświetlenia w niniejszych lokalizacjach na LEDowe o jaśniejszej barwie i większej mocy pozwoli polepszyć bezpieczeństwo w tej okolicy osiedla Nowy Prokocim. Wskazane lokalizacje znajdują się w bliskim sąsiedztwie bardzo uczęszczanych przez mieszkańców przejść dla pieszych przez torowisko tramwajowe, przedszkoli, szkół oraz funkcjonującej wiaty rowerowej.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Montaż nowego oświetlenia i wymiana oświetlenia z sodowego na typu LED dałaby oszczędności energii elektrycznej oraz jednocześnie podniósłby się poziom jakości światła, gdyż oprawy LED powinny emitować światło białe 3000 – 3200 K, znacznie bardziej przyjazne dla człowieka niż „pomarańczowa” barwa oświetlenia sodowego. 

Ponadto doświetlenie niniejszych miejsc przyczyni się to do polepszenia bezpieczeństwa w tej okolicy osiedla Nowy Prokocim.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie projektu i montaż nowego oświetlenia Opracowanie projektu i montaż nowego oświetlenia (dwa słupy oświetleniowe oraz 2 szt. oprawy typu LED) 65 000,00 PLN
Wymiana opraw oświetleniowych Wymiana opraw na typu LED 4 szt. 16 000,00 PLN
81 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie projektu i montaż nowego oświetlenia Opracowanie projektu i montaż nowego oświetlenia (dwa słupy oświetleniowe oraz 2 szt. oprawy typu LED) I-IV kwartał 2024 r.
Wymiana opraw oświetleniowych Wymiana opraw na typu LED 4 szt. I-IV kwartał 2024 r.

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Wymienione oprawy oświetleniowe spowodują lepsze doświetlenie jezdni oraz pobocza drogi, którym szczególnie w godzinach szczytu porusza się duża ilość osób. Budowa nowego oświetlenia przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców osiedla Nowy Prokocim.
powrót