Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 225:

Konsultacje laktacyjne dla mam oraz warsztaty edukacyjne

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

420 900,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: 246/58, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Dodatkowe lokalizacje: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wyraził zgodę na realizację projektu "Konsultacje laktacyjne dla mam oraz warsztaty edukacyjne"

Krótki opis projektu

Założeniem realizacji projektu jest wsparcie specjalistów oraz edukacja z zakresu laktacji i karmienia noworodków dla mam oraz przyszłych mam. W Krakowie nie funkcjonuje ani jeden bezpłatny punkt konsultacyjny dla kobiet karmiących.

Opis projektu

Założeniem realizacji projektu jest wsparcie oraz edukacja mam w zakresie problematyki związanej z karmieniem piersią. Konsultacje oraz warsztaty poprowadzą dla Rodziców konsultanci i doradcy laktacyjni, posiadający tytuł IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant - Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny) i CDL (Certyfikowany Doradca Laktacyjny).  Podczas indywidualnej konsultacji, mama ma możliwość przedstawienia swoich problemów związanych z karmieniem.

Karmienie piersią może być wspaniałym okresem macierzyństwa. Proces ten jednak nie zawsze usłany jest różami, a zamiast radości pojawiają się komplikacje. Na szczęście wiele z nich można rozwiązać – a osobą, która służy w tej sytuacji profesjonalnym wsparciem jest Certyfikowany Doradca Laktacyjny. 
Organizowane dwukrotnie w ciągu miesiąca warsztaty laktacyjne dla przyszłych mam pozwolą zapoznać się im w małych grupach:
  • w jaki sposób wystartować z laktacją niezależnie od formy porodu,
  • czym wyróżniają się poszczególne formy karmienia mlekiem matki i jak je wprowadzić,
  • co warto wiedzieć o pierwszych tygodniach karmienia piersią, by rozkręcić laktację,
  • jak zapobiegać problemom związanym z karmieniem piersią, bólem, nieprzybieraniem dziecka na wadze etc.,
  • czy można utrzymać laktację na odpowiednim poziomie tak długo, jak się tego chce,
  • jak postępować, karmiąc swoim mlekiem wcześniaka w szpitalu i w późniejszym okresie,
  • w jaki sposób odciągać i przechowywać mleko,
  • na co zwrócić uwagę, karmiąc piersią w trakcie rozszerzania diety, dłuższego samotnego wyjazdu czy powrotu do pracy,
  • jak spokojnie i szczęśliwie zakończyć karmienie piersią.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Założeniem projektu jest stworzenie punku konsultacyjnego, gdzie bezpłatną pomoc otrzymają wszystkie mamy. Aktualnie w Krakowie nie funkcjonuje ani jeden bezpłatny punkt konsultacyjny, ani jedna bezpłatna poradnia dla kobiet karmiących. W przypadku zaostrzonych problemów laktacyjnych w trakcie karmienia mama zmuszona jest skorzystać doraźnie z nocnych dyżurów ginekologicznych (tutaj tylko SOR), gdzie nie ma dostępu do specjalisty w zakresie laktacji posiadającego certyfikat CNL  lub umówienia wizyty w prywatnej poradni, która często odbywa się online Koszt godziny takie porady to conajmniej 250 zł.

 
Przeprowadzenia bezpłatnych warsztatów dla przyszłych mam, będących w ciąży (po 20 tc) będzie doskonałym uzupełnieniem szkół rodzenia, które tak samo jak poradnie laktacyjne są wyłącznie odpłatne.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Konsultacja / porada laktacyjna: 1 r/h specjalisty udzielającego konsultacji lub porady, łączna ilość godzin w ciągu roku, uwzględniając wolne dni w ciągu roku. 250 000,00 PLN
Wykłady – szkoła dla przyszłych mam Grupy 15-20 osobowe Przewiduje się organizację dwukrotnie w ciągu miesiąca 2-3 godzinnych wykładów wraz z warsztatami praktycznymi 14 400,00 PLN
Koszty administracyjne (kadry, rachuba płac) przez 9 miesięcy trwania projektu 18 000,00 PLN
obsługa serwisowa: koszty eksploatacyjne pomieszczeń przez 9 miesięcy trwania projektu 45 000,00 PLN
Koszty zakupu materiałów edukacyjnych jednorazowo 8 000,00 PLN
Koszty obsługi / rejestracja pacjentów przez 9 miesięcy trwania projektu 27 000,00 PLN
Koszty promocji: według załączonego kosztorysu szczegółowego przez 9 miesięcy trwania projektu 38 500,00 PLN
Zakup dwóch foteli do karmienia jednorazowo 5 000,00 PLN
druk materiałów edukacyjnych dla uczestniczek jednorazowo, dodruk w razie potrzeb w ramach budżetu 15 000,00 PLN
420 900,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wyłonienie realizatora projektu Przygotowanie dokumentacji konkursowej i ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego styczeń - marzec 2024 r.
Realizacja zadania publicznego Realizacja zaplanowanych w ramach projektu konsultacji/ porad laktacyjnych oraz wykładów w formie warsztatów dla przyszłych mam kwiecień - grudzień 2024 r.

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wsparcie oraz edukację kobiet w ciąży oraz mam w zakresie problematyki związanej z karmieniem piersią. W ramach projektu prowadzone będą dwa razy w miesiącu warsztaty laktacyjne dla kobiet będących w ciąży, co stanowić będzie uzupełnienie zagadnień poruszanych z ciężarnymi w trakcie szkoły rodzenia oraz stworzony zostanie punkt konsultacyjny, gdzie bezpłatną pomoc otrzyma każda mama, która zgłosi się po poradę. Aktualnie w Krakowie nie funkcjonuje żaden bezpłatny punkt konsultacyjny oraz bezpłatna poradnia dla kobiet karmiących. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 420 900,00 zł. Realizacja tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach.
powrót