Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica II NR 18:

Sąsiedzki Kompostownik na Grzegórzkach

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica II Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

65 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Skwer Janiny Ipohorskiej ps. "Jan Kamyczek" - działka S-17, 224/1, bliżej Gurgacza

Krótki opis projektu

Sąsiedzki Kompostownik, który pozwoli mieszkańcom Grzegórzek ograniczyć produkcję odpadów i działać dla środowiska. Dzięki projektowi będziemy mogli cieszyć się ekologicznym kompostem do domowych upraw. Projekt będzie miał również walory edukacyjne.

Opis projektu

W koszach na śmieci codziennie lądują odpady i resztki jedzenia, również pochodzenia roślinnego. A gdyby tak nie wyrzucać resztek, z których przygotowujemy posiłki, ale zrobić z nich kompostownik? Dzięki kompostownikowi nie tylko segregujemy odpady, ale też mamy do dyspozycji naturalny, a więc najlepszy nawóz dla naszych roślin!
Sąsiedzki Kompostownik to szansa na pokazanie mieszkańcom jak segregować odpady bio, miejsce, w którym można w praktyce pokazywać młodzieży dobre przykłady związane nie tylko z segregowaniem ale także szerzej, ideą zero waste. To także okazja do stworzenia przestrzeni, z której mieszkańcy będą pozyskiwać dobrej jakości kompost do swoich ogródków czy roślin hodowanych na balkonach. Kompostownik ma stanąć na Skwerze Janiny Ipohorskiej ps. "Jan Kamyczek". Działka obecnie służy jako miejsce do wyprowadzania psów i stanowi zielony obszar między okolicznymi blokami a sąsiadującym ze skwerem przedszkolem. Skwer ma sporą powierzchnię, więc kompostownik można umiejscowić w łatwo dostępnej części oddalonej od bloków, a jego obecność nada tej przestrzeni nowy wymiar: społeczny, jako miejsca spotkań sąsiadów zainteresowanych naturą, uprawami i dbałością o środowisko a także edukacyjny, gdyż może stać się miejscem, w którym zarówno dzieci, jak i starsi mieszkańcy dowiedzą się o znaczeniu segregacji odpadków bio, a także o tym jak cenne nowe życie można im nadać. Projekt może zaowocować również powstaniem nowych roślin i krzewów na samym skwerze, które to rośliny nawozić będzie można lokalnym kompostem.
Kompostownik z 3 komorami ma być wykonany z odpornego drewna, posiadać tylko ściany boczne, (odpowiednio wentylowane) i pokrywy, nie miałby dna. Zawierałby wewnętrzne ściany z mocnej, metalowej siatki z oczkami o średnicy 10-15 mm. Wymiary kompostownika: około 4-6 m x 1,2 m, o wysokości ok. 1,2 m, każda komora ma mieć pokrywę (łatwą do otwarcia). Kompostownik miałby trzy ponumerowane komory, przykrywane klapami. Do pierwszej komory byłyby wsypywane resztki organiczne przez mieszańców. Druga i trzecia komora byłyby wyraźnie oznaczone jako te, do których nie wrzucamy świeżych odpadków (trzy komory są niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu kompostowania). Przy każdym kompostowniku stanęłaby duża i wytrzymała tablica informacyjna z wyraźnymi zasadami korzystania z kompostownika oraz z informacją, kto jest opiekunem kompostownika. Ważne, aby tekst był wyraźny i czytelny także dla osób starszych. Zasady korzystania z kompostownika społecznego:
Kompostownik jest dostępny dla wszystkich mieszkańców dzielnicy.
Zapełniamy komorę z numerem 1, komory 2 i 3 będą zapełniane zawartością przesypywaną z komory 1.
Do kompostownika wrzucamy odpadki bio, bez opakowania, oprócz: odpadków mięsnych, nabiału i jajek.
Do kompostownika wrzucamy liście, trawę, resztki jedzenia, skorupki jajek. Możemy też przekładać odpadki niezadrukowaną tekturą.
Do kompostownika nie wrzucamy żadnych odpadków innego rodzaju niż bio!
Stworzenie kompostownika to także szansa na praktyczne zajęcia edukacyjne na temat kompostowania dla dzieci, młodzieży i dorosłych: co można wrzucać do kompostownika, czego nie można, kiedy kompost jest gotowy, jak z niego korzystać. Warsztaty mogłyby odbyć się w dwóch terminach (np. termin weekendowy i po południu w tygodniu), aby każdy zainteresowany mógł przyjść. Warsztaty byłyby przeprowadzone w ciepłych miesiącach, na zewnątrz, przy samym kompostowniku. Niezbędna będzie także osoba (lub osoby) do opieki nad kompostownikiem. Zostaną zamontowane również tablice informacyjne odnośnie odpowiedniej segregacji odpadów wrzucanych do kompostownika. Ostatnim, niezwykle ważnym elementem jest stworzenie zespołu tzw. Compost Masters, który świetnie funkcjonuje m.in w Brukseli. Są to szkolenia dla wolontariuszy, którzy zajmują się informowaniem/edukacją mieszkańców na temat zasad kompostowania, a ich działania muszą być wspierane przez gminę (promocja kompostowania, ludzi, materiały).
Kompostownik Sąsiedzki na Grzegórzkach to projekt pilotażowy. Jeśli spotka się z zainteresowaniem mieszkańców, ma szansę być zrealizowany w innych dzielnicach Krakowa.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU


Mimo, że w Polsce istnieje obowiązek segregacji na 5 frakcji, mieszkańcy nie przykładają do tego wagi. Badania w dużych miastach pokazują, że odpady bio są źle segregowane i nawet mała ich część nie nadaje się do tworzenia kompostu. Stworzenie społecznych kompostowników, wraz z opcją warsztatów i powołania "Speców od kompostowania", daje szanse na zmianę tej tendencji. Zalety kompostownika społecznego:
• wykorzystanie odpadków organicznych pochodzących z gospodarstw domowych oraz z pielęgnacji terenów zielonych,
• integracja mieszkańców, którzy mogą zaangażować się w pożyteczną działalność,
• ograniczenie ilości odpadów trafiających do pojemników na odpady segregowane (bio) na osiedlach,
• edukacja mieszkańców, jakie odpadki można wykorzystywać do kompostowania oraz jak korzystać z kompostownika,
• pozyskanie kompostu, który może być wykorzystany przez mieszkańców oraz do pielęgnacji terenów zielonych spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, czy terenów gminnych.
Ważne: Wbrew powszechnym obawom dobrze prowadzony kompostownik nie śmierdzi i nie uprzykrza życia mieszkańcom.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej 8 000,00 PLN
Realizacja Realizacja zadania (budowa i warsztaty) 57 000,00 PLN
65 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej 2024
Realizacja Realizacja zadania (budowa i warsztaty) 2024-2025

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada budowę kompostownika na skwerze przy ul. Gurgacza oraz organizację zajęć edukacyjnych na temat kompostowania. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez naukę segregacji odpadów organicznych.
powrót