Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 120:

Bezpieczniej pod Politechniką

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Warszawska w rejonie skrzyżowania z ul. Pawią

Krótki opis projektu

Poprawa warunków ruchu pieszych przy ul. Warszawskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Pawią.

Opis projektu

Projekt ma na celu w szczególności poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu pieszych i rowerzystów przy ul. Warszawskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Pawią. Przewiduje on: 

- likwidację okienka na zieleń, które utrudnia dostęp do przejścia dla pieszych przez ul. Warszawską z przystanku autobusowego Politechnika 06 (zaznaczone na załączonym rysunku zielonym znakiem X),
- przedłużenie bariery po wschodniej stronie drogi zapobiegającej przechodzeniu przez jednię w miejscu niedozwolonym o około 40 metrów, aby uniemożliwić przechodzenie przez jezdnię zaraz po wyjściu z autobusu na przystanku Politechnika 06 (zaznaczone na załączonym rysunku czerwoną linią),
- dostosowanie ciągu pieszo-rowerowego w rejonie wejścia do budynku Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej do normatywnych parametrów - ewentualnie utworzenie na problematycznym odcinku drogi pieszo-rowerowej,
- doświetlenie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez ul. Warszawską z użyciem specjalnych lamp o asymetrycznym rozsyle światła,
- likwidację nieużywanych słupów sygnalizacji świetlnej.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Pomiędzy przystankiem Politechnika 06 a wejściem do tunelu tramwajowego przemieszcza się duża liczba pasażerów. Często przechodzą oni przez jezdnię w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Działania przeciwko takim wykroczeniom często prowadzi w tym miejscu Policja. Dzięki fizycznemu uniemożliwieniu przechodzenia przez jezdnię poza wyznaczonym przejściem dla pieszych takie działania nie będą już konieczne. Lokalizacja okienka na zieleń powoduje, że piesi licznie przechodzą po wąskiej opasce jezdni, co jest niebezpieczne. Na przejściu została zlikwidowana sygnalizacja świetlna, dlatego warto dodatkowo je doświetlić oraz zlikwidować nieużywane słupy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie dokumentacji projektowej Przygotowanie dokumentacji i niezbędnych materiałów 65 000,00 PLN
Realizacja zadania przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy, budowa oświetlenia dedykowanego, likwidacja nieużywanych słupów sygnalizacji świetlnej, przedłużenie bariery po stronie wschodniej 335 000,00 PLN
400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie dokumentacji projektowej Wykonanie projektu 2024 r.
Realizacja robót w terenie Realizacja prac 2025 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Zadanie zakłada poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu pieszych oraz rowerzystów przy ul. Warszawskiej. Doświetlenie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego pozwoli na bezpieczne pokonanie ulicy. Dostosowanie ciągu pieszo-rowerowego rozwiąże komunikację na problematycznym odcinku przy wejściu do budynku Politechniki. Wprowadzone zmiany zwiększą bezpieczeństwo i komfort niechronionych uczestników ruchu i ulepszą infrastrukturę drogową.
powrót