Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 241:

„DZIKI” SKATEPARK

Projekt odrzucony: Projekt zakłada budowę skateparku na terenie działki P-2, 206/13. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Projekt uzyskał negatywną opinię Wydziału Kształtowania Środowiska UMK. Otoczenie stawu stanowi udokumentowaną lokalizację rozrodu płazów. Betonowe konstrukcje mogłyby stać się pułapką dla migrujących płazów, które byłyby rozjeżdżane przez ludzi korzystających ze skateparku. Ponadto z doświadczenia Zarządu Zieleni Miejskiej wynika, iż konstrukcja taka generuje duży hałas, co negatywnie oddziaływałoby na znajdujące się w pobliżu domy. Mając na względzie powyższe, projekt zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: rejon ul. Krzewowej obok stawu, teren działki 206/5

Krótki opis projektu

Budowa skateparku w stylu basenowym, wraz z potrzebną infrastrukturą ( m.in ławki, kosze na śmieci), oraz nasadzeniem wokół roślinności (m.in krzewy, drzewa)

Opis projektu

Zadanie zakłada budowę betonowego Skateparku w stylu "bowlowym", w raz z oświetleniem umożliwiającym korzystanie z obiektu również w okresach wiosenno-jesiennych. Oprócz budowy Skateparku projekt zakłada rewitalizacje pobliskiej przestrzeni i wyposażenie w infrastrukturę techniczną: altana, ławki oraz kosze na śmieci, a także nasadzenie krzewów oraz drzew ( w szczególności od strony ulicy).  Sporty ekstremalne cieszą się coraz większą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Amatorów jazdy na deskorolce, bmxach, rolkach i hulajnogach regularnie przybywa, natomiast ilość skateparków jest ciągle nie wystarczająca. Świadczy o tym brak tego typu miejsca w dzielnicy VIII, a nawet w całej zachodnio-południowej części Krakowa. Co warte uwagi, mieszkańcy oraz społeczność uprawiająca sporty ekstremalne, postanowiła wybudować z własnej inicjatywy miejsce do jazdy o charakterze skateparku, który z resztą był odwiedzany przez całą krakowską społeczność. Na tym amatorsko budowanym skateparku jedna z europejskich drużyn deskorolkowych, nagrywała swoje promocyjne materiały video. Niestety powstały  "Dziki Mini Skatepark" ( zdjęcia) został zniszczony. Tytuł oraz nazwa Skateparku nawiązują do miejsca które wybudowali mieszkańcy, oraz do stosunkowo "dzikich" terenów na mapie Krakowa. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, którzy często manifestują potrzebę budowy takiego obiektu w tym rejonie miasta. Realizacja zakłada budowę Skateparku betonowego w Kostrzu, na terenach o przeznaczeniu rekreacyjno-sportowym,  niedaleko ośrodka Kolna, a przede wszystkich w pobliżu wału i drogi rowerowej prowadzącej do Tyńca. Takie umiejscowienie czyni go łatwo dostępnym dla wszystkich mieszkańców. Forma skateparku w postaci betonowych basenów, nie zaburzy harmonii i ładu terenu dookoła, uzupełni ubogą architekturę "Skateparkową" w Krakowie. Co również istotne w porównianiu do konstrukcji drewnianych, jest gwarantem długowieczności i bezobsługowej eksploatacji, a co najważniejsze zdecydowanie cichszy w użytkowaniu, co nie powoduje uciążliwego dla mieszkańców hałasu. Obiekt ma szanse stać się jednym z najchętniej odwiedzanych tego typu miejsc przez krakowian. 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja tego zadania umożliwi młodym mieszkańcom Krakowa spędzania aktywnie czasu, w miejscu do tego przeznaczonym i przede wszystkich bezpiecznym. Dzieci i młodzież coraz częściej uprawia sporty ekstremalne, o zwiększonej popularności może świadczyć jazda na deskorolce, która stała się sportem olimpijskim. W Krakowie mieszka kilku Reprezentantów Polski, którzy mimo mocnego rozwoju infrastruktury sportowej, nie mają zagwarantowanych odpowiednich warunków do podnoszenia swoich umiejętności. Umiejscowienie oraz typ skateparku są odpowiedzią na brak tego typu obiektu w tej części Krakowa. Dodatkowo położenie obiektu blisko często uczęszczanej trasy rowerowej, uatrakcyjni weekendowe wycieczki wszystkich mieszkańców, a zarazem zachęci do aktywnego spędzania czasu. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja projektowa Przygotowanie dokumentacji projektowej 25 000,00 PLN
Realizacja zadania Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1 495 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja projektowa Przygotowanie dokumentacji projektowej 1/2 kwartał 2024
Realizacja zadania Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 3/4 kwartał 2024

Galeria

Załączniki

powrót