Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 191:

Przejście przez ul. Stella-Sawickiego na wys. Orlińskiego

Projekt odrzucony: Zakres wniosku budżetu obywatelskiego zakłada wykonanie przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną przez ul. Izydora Stella- Sawickiego na wysokości ul. Orlińskiego, budową chodnika przez pas zieleni oddzielający jezdnie oraz korekty istniejących chodników. Wniosek zaopiniowany negatywnie w oparciu o §17 ust.1, pkt.2 oraz 4 Uchwały Rady Miasta Krakowa nr LI/1410/21 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie „Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”. W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania: - pkt.2. „których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w §13 ust. 2 do 3 regulaminu”, - pkt.4 „które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta”. Wskazane do budowy w ramach wniosku budżetu obywatelskiego przejście dla pieszych przez ul. Stella- Sawickiego wchodzi w zakres opracowanej dokumentacji projektowej dla inwestycji miejskiej pn. „Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella- Sawickiego i ul. Orlińskiego” ( nr budż. ZDMK.T1.235/18). Na wykonanie robót budowlanych zostały zabezpieczone w BMK oraz WPF/WPI środki finansowe na 2026 r. W odniesieniu do opracowanej dokumentacji projektowej, budowa wyłącznie przejścia dla pieszych przez ul. Stella- Sawickiego wraz z sygnalizacją świetlną spowoduje, iż w trakcie realizacji całego zakresu wystąpią roboty „stracone”, co wiąże się z nieuzasadnionym wydatkowaniem środków finansowych. Szacunkowy koszt wykonanie całego zakresu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową inwestycji miejskiej wynosi 3 728 380,00 zł netto i znacznie przewyższa maksymalną dopuszczalną wartość projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 519 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Bolesława Orlińskiego

Krótki opis projektu

Wykonanie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną przez ul. Izydora Stella-Sawickiego na wysokości ul. Bolesława Orlińskiego w Krakowie.

Opis projektu

Wybudowanie przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerów przez ul. Izydora Stella-Sawickiego na wysokości ul. Bolesława Orlińskiego. Wykonanie wzbudzanej sygnalizacji świetlej, oznakowania pionowego i poziomego, dowiązania do istniejących chodników oraz chodnika przez pas zieleni oddzielający jezdnie.

 
 
Jeżeli przyczyni się to do obniżenia kosztów, to wykorzystać można w ograniczonym zakresie istniejący już projekt tego przejścia dla pieszych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Po zachodniej stronie ul. Stella-Sawickiego w tym rejonie znajdują się biurowce, przychodnie i inne punktu usługowe (np. przy ul. Życzkowskiego), w których pracują i z których korzystają mieszkańcy wschodniej strony wspomnianej ulicy. Znajdują się tam także tereny zielone w obrębie Lotniska Rakowice-Czyżyny, Muzeum Lotnictwa, powstaje Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. Każdego dnia wiele osób, łamiąc przepisy i z narażeniem bezpieczeństwa przechodzi w miejscu niedozwolonym przez ul. Stella-Sawickiego narażając się na niebezpieczeństwo.

 
 
Wyznaczenie takiego przejścia pozwoli również lepiej skomunikować Prądnik Czerwony z Czyżynami i Nową Hutą dla ruchu pieszego i rowerowego.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonanie projektu Wykonanie projektu przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym. 150 000,00 PLN
Realizacja zadania Wykonanie prac budowlanych przy budowie przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym. 1 369 000,00 PLN
1 519 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie projektu Wykonanie projektu przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym. 31-03-2024
Realizacja zadania Wykonanie prac budowlanych przy budowie przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym. 31-10-2024

Galeria

powrót