Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XII NR 32:

Geograficzny park kieszonkowy Na Kozłówce

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

330 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: działka P-50, 312; przy ulicach Na Kozłówce oraz Spółdzielców

Krótki opis projektu

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego na terenie osiedla Na Kozłówce. Wybór nazwy nowego parku nie jest przypadkowy - nawiązuje do miejsca przecięcia równoleżnika 50 stopni z południkiem 20 stopni. Jest to jedyne takie miejsce w Polsce!

Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie tematycznego parku kieszonkowego nawiązującego swoim wyposażeniem do wybranej nazwy. W parku zostaną wykonane nowe nasadzenia roślin, jak również zamontowane elementy małej architektury jak ławki oraz kosze na śmieci. Nie zabraknie w nim także urządzeń dla dzieci, takich jak gry chodnikowe, lunety oraz kompas. Główną atrakcją parku będzie wyremontowana alejka, przebiegająca przez sam środek parku i róża wiatrów, która zostanie podświetlona poprzez zamontowanie w gruncie świateł LED, które będą reprezentować 50 równoleżnik i 20 południk, które przecinają się na terenie Krakowa.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Utworzenie nowego parku kieszonkowego na terenie osiedla uatrakcyjni przestrzeń publiczną i stworzy mieszkańcom przestrzeń do odpoczynku, rekreacji i integracji.
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.
Zakres projektu BO będzie realizowany do wysokości zabezpieczonych środków finansowych

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja projektowa Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i opinii 30 000,00 PLN
Realizacja zadania Wykonanie robót budowlanych 300 000,00 PLN
330 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja projektowa Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień 2024
Realizacja Wykonanie robót budolanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową 2025
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada realizację nowego, ciekawego parku kieszonkowego na terenie Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim. Park będzie nawiązywał do zagadnień geograficznych ze względu na swoje wyjątkowe położenie – na przecięciu 50 równoleżnika oraz 20 południka. Inwestycja poprawi atrakcyjność okolicy i przyciągnie mieszkańców, zachęcając ich równocześnie do podejmowania aktywności na świeżym powietrzu.
powrót