Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XI NR 26:

Skwer Włodzimierza Wolnego

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XI Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

230 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka 103 P-48 oraz 104/2 P-48, k. ogrodzenia cmentarza (50.01767786406561, 19.957462900755292)

Dodatkowe lokalizacje: 50.058765922758184, 19.94684476399445250.05937997747845, 19.9507353617291150.03389370566961, 19.93525580447582350.01754231015875, 19.957080768849895

Krótki opis projektu

Miejsce pamięci na działkach sąsiadujących z domem Włodzimierza Wolnego zmarłego w wieku 100 lat w roku 2021, który był „pamięcią” Woli. Projekt zakłada montaż ławki, stołu, tablicy pamiątkowej.

Opis projektu

Skwerek pamięci Włodzimierza Wolnego, kapitana AK, który był "pamięcią" Woli, ławeczka Wolnego (taką miał przed domem), więc żeby można było przyjść, usiąść koło jego domu, w przyrodzie, pod drzewami. Może być kilka zdjęć na rusztowaniu. Może być malutki pawilonik, żeby chronił przed deszczem, stół aby zjeść, pisać, np. swoje wspomnienie z Woli, albo wspomnienie o Wolnym. Nieopodal jego grób rodzinny, prawie od razu za ogrodzeniem cmentarza, parę metrów. A za ogrodzeniem gdzie jego dom i ławeczka pod domem, może być jego laska, poszedł i zapomniał wziąć.
W ramach aranżacji skweru planuje się wprowadzenie terenu utwardzonego będącego dojściem do projektowanej ławki, stołu, zadaszenia, tablicy pamięci a także nasadzenia nowej roślinności (byliny, krzewy oraz drzewa).

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. W przypadku braku możliwości realizacji zadania na wskazanej działce konieczne będzie wskazanie nowej lokalizacji. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

Podane ceny w kosztorysie projektu są cenami orientacyjnymi, które zostaną szczegółowo określone przez Projektanta na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Włodzimierz Wolny przez lata, był wybitnym działaczem społecznym, scalającym społeczność Woli. Trzeba aby dalej scalał.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej 30 000,00 PLN
Roboty budowlane Realizacja robót budowlanych 200 000,00 PLN
230 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej 2024
Roboty budowlane Realizacja robót budowlanych 2025
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada stworzenie nowej rekreacyjnej przestrzeni w Dzielnicy XI Podgórze Duchackie. Skwer będzie miejscem pamięci, refleksji i odpoczynku. Miejsce to podniesie atrakcyjność Dzielnicy, estetykę otoczenia oraz umożliwi Mieszkańcom integracje i wspólne spotkania na świeżym powietrzu.
powrót