Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XII NR 34:

Ogólnodostępne zajęcia biegowo-ruchowe dla mieszkańców

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XII - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

5 200,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Aleksandry koło pętli autobusowej

Krótki opis projektu

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców naszej dzielnicy, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację, profesjonalnych, bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych na terenie osiedli dzielnicy XII.

Opis projektu

Zajęcia biegowo-ruchowe
Zorganizujemy otwarte zajęcia ruchowe dla wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy. Wraz z modą na coraz większą aktywność fizyczną chcemy zaproponować cotygodniowe, bezpłatne zajęcia sportowe na terenie naszych osiedli.
Cele
Będziemy zajmować się organizacją i prowadzeniem zajęć, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej w ramach aktywnego spędzania wolnego czasu. Wyeksponujemy nasze osiedla. Podczas całego roku prowadzonych w tych miejscach treningów, przekonamy wszystkich, że nasza część Krakowa to fantastyczne miejsce do uprawiania sportu, a w szczególności do rozpoczęcia lub kontynuowania swojej przygody z bieganiem. 
Profesjonalni trenerzy
Nasze treningi będą prowadzone przez profesjonalistów. Osoby z uprawnieniami oraz zawodników z olbrzymim doświadczeniem, którzy na swoje treningi przyciągają tłumy zainteresowanych stroną praktyczną wynikającą z wieloletniego doświadczenia. Będziemy na nie zapraszać dosłownie wszystkich.
Rozwój dzielnicy
Nasza dzielnica, wbrew pozorom, ma ogromny potencjał i uważamy, że można i trzeba to wykorzystać w roku 2024! 
Inicjatorzy
Inicjatorem projektu jest klubowicz Stowarzyszenia biegaczy "I Ty Możesz Być Wielki". Więcej o nas na: http://itmbw.pl

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej w Krakowie, poprzez najprostszą i najpopularniejszą dziś formę aktywności sportowej - poprzez bieganie. Zorganizujemy zajęcia na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym stale wpisujący się w kalendarz ogólnodostępnych działań sportowych w naszej części Krakowa.
Realizacja projektu pozwoli na zorganizowanie treningów na wysokim poziomie organizacyjnym, co przyciągnie większą liczbę osób, a tym samym zachęci więcej mieszkańców naszych osiedli do aktywnego spędzania czasu.
Zajęcia wpłyną na: rozwój aktywności sportowej na świeżym powietrzu, działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się, promowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki, współpracę z Gminą Miejską Kraków. Stworzymy optymalne warunki organizacyjne, sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej, przy efektywnej promocji i wykorzystaniu miejsc treningów.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Promocja zajęć Informacje na stronie internetowej organizatora, reklama za pomocą wydarzeń na portalu Facebook, reklama na organizowanych wydarzeniach biegowych. 0,00 PLN
Zatrudnienie profesjonalnego trenera z uprawnieniami do prowadzenia zajęć lekkoatletycznych Stawka: 130 zł brutto za 1,5 godz. prowadzenia zajęć. Łącznie 40 zajęć. 5 200,00 PLN
5 200,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zajęcia biegowe od marca do grudnia 2024 roku Zbiórka co tydzień o godz. 19.00 na terenie dzielnicy XII. 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację, profesjonalnych, bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych na terenie osiedli dzielnicy XII. Celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej w Krakowie, poprzez najprostszą i najpopularniejszą dziś formę aktywności sportowej - poprzez bieganie.
powrót