Projekty 2023 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XVIII NR 32:

Strefa rekreacyjno-sportowa Suche Stawy

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt 4. Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Cały wskazany teren jest obecnie przystosowywany do przeprowadzenia rozgrywek zgodnie z zasadami PZPN. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie opracował dokumentację projektową na wygrodzenia poszczególnych stref we wskazanym terenie. Aktualnie projekt BO stoi w sprzeczności z posiadaną przez ZIS dokumentacją.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XVIII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, dzielnica XVIII Nowa Huta, teren obiektów sportowych przy ul. Ptaszyckiego 4 (działka nr 521/20 oraz 521/31).

Krótki opis projektu

Projekt zakłada budowę strefy rekreacyjno-sportowej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych na terenach dzielnicy XVIII zwanych Suche Stawy. Strefa będzie ogólnodostępnym miejscem do integracji i spędzania aktywnie czasu na łonie zieleni.

Opis projektu

Obiekty Hutnika Kraków są otwarte i ogólnodostępne. Podczas weekendów na obiektach przebywa dużo osób, którzy wspierają zawodników rozgrywająca mecze albo po prostu przychodzą na spacer by spędzić czas na zielonym terenie.
Niestety młodsze Dzieci oraz Dorośli nie mają do końca miejsca dla siebie. Bardzo często po prostu opierają się o ogrodzenie boiska czekając na zakończenie meczu lub spacerują w około.
Bardzo Nam zależy aby obiekty były przyjazne dla wszystkich użytkowników. Aby młodsze dzieci miały miejsce do zabaw a dorośli miejsce do rekreacji i odpoczynku. Dodatkowo aby była możliwość aktywnego spędzania czasu nie tylko grając w piłkę.
Dzięki uprzejmości Gminy Miejskiej Kraków, na obiekcie powstały nowe boiska, jednak nie zaplanowane było zaplecze dla innych użytkowników, poza Zawodnikami.
Nasz projekt zakłada budowę strefy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych na obiektach dzierżawionych przez stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010.
Zakładamy, że strefa będzie się składać z placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, stołu do teqball oraz będzie wyposażona w oświetlenie, ławki i kosze na odpady. Chcielibyśmy aby siłownia na świeżym powietrzu, podczas ćwiczeń generowała energie, która będzie magazynowana i wieczorem, zasilała oświetlenie terenu.
Chcielibyśmy aby strefa rekreacyjno-sportowa składała się z następujących urządzeń (wraz z montażem):
1. Zestaw do zabawy – zamek
2. Zestaw wspinaczkowy
3. Urządzenia fitness: rotory, podciąganie nóg, orbitrek, rower, wyciąg dolny, biegacz, motyl, odwodziciel.
4. Urządzenie Street Workout 3
5. Ławeczki
6. Kosze na śmieci
7. Latarnie
8. Stoły do teqball
Wybraliśmy na realizację urządzenia z firmy, które realizowały już projekty z Budżetu Obywatelskiego, ponieważ jest sprawdzona. Urządzenia powinny być wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne oraz posiadać  stosowne certyfikaty bezpieczeństwa.
Urządzenia zostaną zamontowane na terenie zielonym, będą znajdować się w odpowiednich odległościach od siebie zapewniających bezpieczeństwo użytkowania. Pod poszczególnymi urządzeniami, w których występuje duże prawdopodobieństwo upadku zostanie wykonana powierzchnia bezpieczna. Wszystkie urządzenia przewiduje się wykonać w jednym systemie i stylizacji, tak aby strefa była funkcjonalny, ale także estetyczna i zachęcająca do korzystania.
Planowany plac zabaw będzie ogólnodostępny dla wszystkich. Na obszarze, gdzie planowana jest strefa wymagana jest jedynie zgoda właściciela terenu tj. miasta oraz opracowanie dokumentacji projektowej na mapie do celów projektowych i zgłoszenie wykonania robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury.
Na mapie wskazano propozycje lokalizacji. Określenie precyzyjnie lokalizacji, powinna być poprzedzona szczegółową analizą na etapie realizacji projektu.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Stworzenie bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu. Odwiedzający teren potrzebują miejsca do zabawy i aktywnego spędzenia czasu, a strefy rekreacyjno – sportowej im to umożliwi. Takie miejsce zachęci do aktywności na świeżym powietrzu.
Planowany pod realizację teren jest niezagospodarowany. A na całym terenie obiektów sportowych przy ul. Ptaszyckiego 4-6 nie ma infrastruktury, która mogłaby uatrakcyjnić pobyt. udowa strefy rekreacyjno – sportowej podniesie atrakcyjność terenu, a miejsce stanie się dużo przyjemniejsze dla Mieszkańców Krakowa – Nowej Huty.
Plac zabaw i siłowania na świeżym powietrzy uatrakcyjni okolicę, gdyż pojawi się nowe funkcjonalne miejsce do zabawy i spędzania czasu w otoczeniu przyrody. Utworzona strefa rekreacyjno – sportowej umożliwi również integrację mieszkańców dzielnicy XVIII Nowa Huta, a także będzie pełnić funkcję społeczną.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1. Zestaw zamek z Katalogu Frajda Place Zabaw (nr katalogowy Z53) Drewno klejone + HDPE 21 300,00 PLN
2. Zestaw wspinaczkowy z Katalogu Frajda Place Zabaw (nr katalogowy 23) – Drewno klejone + HDPE 6 850,00 PLN
3. Urządzenia fitness: - rotory z Katalogu Frajda Place Zabaw ( nr katalogowy 228) – Metal – 2900,00 netto - podciąganie nóg z Katalogu Frajda Place Zabaw ( nr katalogowy 133) – metal – 3500,00 netto - orbitrek z Katalogu Frajda Place Zabaw ( nr katalogowy 139) – Metal – 4200,00 netto - rower z Katalogu Frajda Place Zabaw ( nr katalogowy 169) – Metal – 3800,00 netto - wyciąg dolny z Katalogu Frajda Place Zabaw ( nr katalogowy 131) – 5100,00 netto - biegacz z Katalogu Frajda Place Zabaw ( nr katalogowy 136) – Metal – motyl – 3900,00 netto - motyl z Katalogu Frajda Place Zabaw ( nr katalogowy 216) – Metal – motyl – 5200,00 netto - odwodziciel z Katalogu Frajda Place Zabaw ( nr katalogowy 226) – Metal – motyl – 4400,00 netto 40 600,00 PLN
4. Zestaw street worout 3 z Katalogu Frajda Place Zabaw (nr katalogowy S15) 12 050,00 PLN
5. Ławki z metalowym stelażem z Katalogu Frajda Place Zabaw ( nr katalogowy 126) – Metal – cena 8 szt 6 600,00 PLN
6. Kosze na śmieci 6 szt, betonowe, stabilne 3 000,00 PLN
7. Latarnie 10 szt, 25 000,00 PLN
8. Stoły do teqball 4 szt 80 000,00 PLN
9. Magazyn energii 10 kW, wraz z instalacją podłączeniową urządzeń fitness 60 000,00 PLN
10. Montaż urządzeń fundamenty, rekultywacja terenu, wysiew trawy 20 000,00 PLN
11. Nawierzchnia pod urządzenia 1, 2 i 8 bezpieczna ok 70 m2, sztuczna trawa, bądź typu puzzle, pod urządzenia dla dzieci 1,2 oraz stoły 10 000,00 PLN
285 400,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt, uzyskanie zgody z ZIS I kwartał 2024
Realizacja montaż i realizacja prjektu II i III kwartał 2024

Galeria

powrót