Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XII NR 35:

Walczymy o Skatepark w Bieżanowie

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

764 265,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Nowy Bieżanów, skatepark przy ul. Aleksandry

Krótki opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie nowego, nowoczesnego skateparku przy ul. Aleksandry - w miejscu, w którym obecnie znajduje się stara infrastruktura sportowa z elementami skateparku oraz montaż dodatkowego oświetlenia tego terenu.

Opis projektu

Projekt ma na celu poprawienie infrastruktury sportowej, tak aby stworzyć bezpieczne i atrakcyjne miejsce do jazdy na wrotkach, rolkach, rowerach, czy deskorolkach.
W ramach projektu zaplanowano powiększenie obszaru przeznaczonego pod skatepark na możliwie jak największy, stworzenie nowoczesnego betonowego skateparku
oraz umieszczenie dodatkowego oświetlenie tego terenu. Szczegółowy projekt skateparku zostanie ustalony w trakcie jego realizacji.

W przypadku realizacji inwestycji należy uwzględnić obecne zagospodarowanie terenu a zadanie realizować z
uwzględnieniem ochrony istniejącej zieleni. Proponuje się nie zmniejszać powierzchni biologicznie czynnej oraz maksymalnie chronić zieleń.
 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. W przypadku braku możliwości realizacji zadania na wskazanej działce konieczne będzie wskazanie nowej lokalizacji. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

Podane ceny w kosztorysie projektu są cenami orientacyjnymi, które zostaną szczegółowo określone przez Projektanta na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja projektu jest niezbędna, ponieważ w południowej części Krakowa brakuje skateparku, a jest na niego ogromne zapotrzebowanie. Obecnie ten obiekt jest przestarzały, nieatrakcyjny i może być niebezpieczny dla użytkowników (nie posiada wymaganych atestów). Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a
 zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych.

Obiekt zostanie wybudowany zgodnie z aktualnymi normami i zasadami BHP, tak by zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom. Skatepark wpłynie pozytywnie na okolicę, spopularyzuje ją oraz świetnie się w nią wkomponuje. Doprowadzi do większej integracji społeczeństwa, co przyczyni się do lepszego rozwoju dzielnicy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej 50 000,00 PLN
roboty budowlane Realizacja robót budowlanych 714 265,53 PLN
764 265,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej 2024
roboty budowlane Realizacja robót budowlanych 2025
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada modernizację istniejącego skateparku na terenie Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim. Realizacja inwestycji przyczyni się do integracji lokalnej społeczności, budowania wzajemnych relacji sąsiedzkich, wspólnego spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.
powrót