Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 145:

Tężnia solankowa na Rżące

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: osiedle Rżąka

Krótki opis projektu

Celem projektu jest prowadzenie profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców Krakowa poprzez budowę małej tężni solankowej wraz z małą architekturą w południowej części Krakowa - na osiedlu Rżąka.

Opis projektu

Zły stan powietrza w Krakowie wymaga troski i podjęcia wszelkich działań wspierających zdrowie mieszkańców w
szczególności w zakresie chorób układu oddechowego. Powstanie małej tężni ma charakter prozdrowotny. Przede
wszystkim stymuluje i podnosi odporność organizmu, a więc jest bardzo wskazana dla osób starszych i dzieci. Co
najważniejsze, leczy choroby górnych dróg oddechowych. Tężnie stają się coraz bardziej popularne w mieście,
natomiast brakuje ich w tej części Krakowa. Projekt zakłada budowę małej tężni solankowej wraz z małą

architekturą.
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie,
które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne
lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na
etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu
zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.
Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt jest odpowiedzią na wielokrotnie zgłaszane potrzeby mieszkańców, szczególnie południowej części
Krakowa, ponieważ najbliższy obiekt tego typu znajduje się na bagrach, lecz na liczbę przypadających na niego
mieszkańców Krakowa jest to zdecydowanie za mało. Tężnie solankowe cieszą się ogromną popularnością wśród
wszystkich mieszkańców Krakowa zarówno starszych jak i tych najmłodszych. Obie tężnie, które powstały już na
terenie Krakowa są bardzo oblegane, dodatkowo ich umiejscowienie sprawia,że nie wszyscy mieszkańcy mogą z
nich skorzystać choćby nawet z uwagi na utrudniony dojazd. Dlatego tak istotne jest, aby powstawały kolejne
obiekty tego typu. W ramach projektu zaplanowano wybudowanie tężni solankowej wraz małą architekturą w
postaci ławek parkowych i leżanek. Ideą projektu jest stworzenie miejsca odpoczynku, a przede wszystkim
poprawy zdrowia poprzez inhalacje wziewną. Tężnia solankowa jest to konstrukcja z drewna drzew iglastych i
gałęzi, zazwyczaj tarniny, na które spływa pompowana ku górze solanka, czyli woda mineralna zawierająca duże
ilości jonów sodowych, związków jodu, bromu oraz soli magnezowych. Odpowiednie rozmieszczenie gałęzi
powoduje, że solanka rozbija się o nie oraz naturalnie odparowuje. W związku z tym powietrze wokół tężni
nasycone jest niezwykle cennymi mikroelementami, m.in. potasem, sodem, żelazem,magnezem, jodem oraz
bromem, które do organizmu człowieka dostają się poprzez błony śluzowe układu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i realizcja Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami oraz wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania. 1 520 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie dokumentacji projektowej Przygotowanie dokumentacji projektowej 2024
Budowa tężni wraz z elementami małej architektury Budowa tężni wraz z elementami małej architektury 2025
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada budowę ogólnodostępnej tężni solankowej na terenie osiedla Rżąka. Specyficzny leczniczy mikroklimat, zielone otoczenie oraz mała architektura pozytywnie wpłyną na atrakcyjność dzielnicy Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim oraz przyczynią się do poprawy zdrowia Mieszkańców.
powrót