Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XIII NR 51:

KTO rozdaje bezpłatne bilety? Teatr KTO.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XIII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

10 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Teatr KTO, ul. Zamoyskiego 50

Krótki opis projektu

Bezpłatny wstęp na spektakle dla dzieci i dla dorosłych oraz warsztaty w Teatrze KTO.

Opis projektu

Zadanie zakłada udostępnienie jak najszerszej publiczności bezpłatnych biletów na niedzielne spektakle dla dzieci prezentowane w Teatrze KTO oraz repertuarowe spektakle dla dorosłych. Projekt Dziecko, Dzieci, Dzieciństwo to teatralno-edukacyjny projekt realizowany w Teatrze KTO w każdą niedzielę. Adresowany do widza w wieku od 2 - 102 lat, prezentuje najciekawsze zjawiska w obszarze teatrów dziecięcych od przedstawień teatralnych poprzez improwizacje, warsztaty po koncerty muzyczne. Co niedzielę w Teatrze KTO występują najlepsi fachowcy teatrów dla dzieci z  Małopolski, Polski i Świata prezentując działania obejmujące zarówno tradycyjną formę spektakli teatralnych jak i wykorzystujących interdyscyplinarne i nowoczesne środki artystycznego wyrazu. W tygodniu od wtorku do soboty w teatrze prezentowane są spektakle dla dorosłych. W sezonie teatralnym 2023/2024 Teatr KTO przekaże dzielnicy 150 bezpłatnych biletów, które będą rozdysponowane wśród mieszkańców w dzielnicy.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem zadania jest popularyzacja innowacyjnych form działań teatralnych, rozwój kreatywności, edukacja artystyczna i wielokulturowa. Wzrost zainteresowania wśród dzieci i młodzieży alternatywnymi formami ekspresji scenicznej przełoży się w perspektywie długoterminowej na rozwój ich kompetencji i umiejętności, i wykształci świadomego odbiorcę kultury. Oferta cyklu pn. Dziecko, Dzieci, Dzieciństwo, który realizowany jest w nowej siedzibie teatru KTO od września 2021 roku wykracza poza tradycyjne rozumienie teatru dla dzieci. Wczesne dzieciństwo jest okresem, gdy zainteresowania dziecka są najbardziej różnorodne – ciekawi je wszystko. Jest zatem najlepszym czasem do tego, aby rozbudzać ciekawość i zainteresowanie dziecka nowymi dziedzinami. Mamy zatem szansę proponować mu to, co wydaje nam się szczególnie wartościowe i w ten sposób kierować jego rozwojem. Spektakle skierowane do najmłodszej grupy odbiorców wspierają ich rozwój intelektualny, pomagają w kształtowaniu charakteru i osobowości. Specjalny dobór treści spektakli dla dzieci ma za zadanie rozładowywanie nagromadzonych emocji, przyswajanie postaw moralnych, a także ćwiczenie zmysłu obserwacji i kształtowanie zainteresowań. Kontakt i obcowanie z widowiskiem teatralnym od najmłodszych lat pomaga rozwijać inteligencję emocjonalną dziecka. Prezentowane w Teatrze KTO spektakle i wydarzenia  kształtują, zaszczepiają i rozbudzają zainteresowanie kulturą w jej najbardziej wartościowych przejawach.
 Drugim ważnym celem projektu jest poszerzenie oferty i dostępu do oferty kulturalnej dla dzieci i rodzin z rewitalizowanego obszaru Starego Podgórza, w którym znajduje się obecnie nowa siedziba Teatru KTO. Bezpłatne bilety mają umożliwić mieszkańcom jak najszersze uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oferowanych przez Teatr KTO.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
bilet do teatru W projecie zostały wzięte pod uwagę bilety rodzinSzacunkowe koszty realizacji zadania: 50 biletów rodzinnych 2+2 w cenie 100zł na spektakle niedzielne Koszt: 5000zł, 100 biletów ulgowych w cenie 50 zł na spektakle dla dorosłych (Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, emerytom i rencistom), Koszt:5000zł. Teatr KTO przekaże 150 bezpłatnych biletów, z których bedzie mogło skorzystać 300 mieszkańców dzielnicy Podgórze 10 000,00 PLN
10 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
spektakl prezentacja spektaklu od stycznia do grudnia 2024 1.01.2024 - 17.12.2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Celem zadania jest popularyzacja innowacyjnych form działań teatralnych, rozwój kreatywności, edukacja artystyczna i wielokulturowa. Wzrost zainteresowania alternatywnymi formami ekspresji scenicznej wśród grup docelowych projektu (rodziny z dziećmi, młodzież, seniorzy) przełoży się w perspektywie długoterminowej na rozwój ich kompetencji kulturowych i umiejętności, a w przypadku dzieci i młodzieży wykształci świadomego odbiorcę kultury. Prezentowane w Teatrze KTO spektakle i wydarzenia mają za zadanie kształtować, zaszczepiać i rozbudzać zainteresowanie kulturą w jej najbardziej wartościowych przejawach. Ponadto spektakle skierowane do najmłodszej grupy odbiorców wspierają ich rozwój intelektualny, pomagają w kształtowaniu charakteru i osobowości, Specjalny dobór treści spektakli dla dzieci ma za zadanie rozładowywanie nagromadzonych emocji, przyswajanie postaw moralnych, a także ćwiczenie zmysłu obserwacji i kształtowanie zainteresowań. Kontakt i obcowanie z widowiskiem teatralnym od najmłodszych lat pomaga rozwijać inteligencję emocjonalną dziecka. Projektu jest także poszerzeniem oferty i dostępu do kultury dla dzieci i rodzin z rewitalizowanego obszaru Starego Podgórza, w którym znajduje się nowa siedziba Teatru KTO. Za dystrybucję biletów i organizację widowni byłby odpowiedzialny Teatr KTO.
powrót