Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XII NR 43:

Bezpieczne przejścia dla pieszych wzdłuż linii tramwajowej

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

540 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Przejścia dla pieszych wzdłuż linii tramwajowej (ciąg ulic: Wielicka, Teligi)

Krótki opis projektu

Celem projektu jest montaż dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Dz. XII Bieżanów-Prokocim ze szczególnym uwzględnieniem przejść znajdujących się w pobliżu linii tramwajowej.

Opis projektu

W ramach projektu Bezpieczne przejścia dla pieszych wzdłuż linii tramwajowej przewidywanie jest zainstalowanie dedykowanych oświetleń przejść wzdłuż ciągu ulicy Wielickiej i Teligi. Wspomniany ciąg komunikacyjny jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych z najbardziej nasilonym ruchem kołowym i szynowym. Codziennie tysiące mieszkańców Dz. XII Bieżanów-Prokocim korzystających m. in. z komunikacji miejskiej musi przejść przez przejścia dla pieszych. Zarówno ul. Wielicka, jak i Teligi to bardzo ruchliwe ulice, które również sąsiadują z linią tramwajową. W ciągu dnia nie jest to problemem, jednak wieczorem widoczność pieszych na niektórych przejściach pozostawia wiele do życzenia. Przekonał się o tym każdy, kto jeździ samochodem. Piesi na niektórych skrzyżowaniach po zmroku są kompletnie niewidoczni, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Należy również mieć na uwadze, że droga hamowania przez tramwaj jest znacznie dłuższa niż samochodu.
 
Głównym zadaniem oświetlenia drogowego jest zapewnienie bezpiecznego i wygodnego poruszania się wszystkich uczestników ruchu. Szczególne wymagania oświetleniowe powinny się odnosić do stref o podwyższonym ryzyku zaistnienia wypadków czy kolizji, tj. takich, w których następuje krzyżowanie się strumieni ruchu motorowego z ruchem pieszych oraz rowerzystów.
 
Nowo budowane i modernizowane przejścia dla pieszych zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury [1] są już wyposażane w oświetlenie mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszego. Niestety pozostaje jeszcze cała masa pozostałych przejść, które nie przystają do obecnie obowiązujących wytycznych i standardów.
 
W ramach projektu planowane jest zbudowanie dedykowanych oświetleń przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach:
 1. Przejście dla pieszych przez tory przy przystanku Prokocim Szpital
 2. Przejście dla pieszych przez tory przy skrzyżowaniu ul. Kurczaba i ul. Teligi
 3. Przejście dla pieszych przez tory przy skrzyżowaniu ul. Wallenroda i ul. Teligi
 4. Przejście dla pieszych przez ulicę i tory przy przystanku Teligi
 5. Przejście dla pieszych przez ulicę Teligi i tory tramwajowe (na wysokości Biedronki/Rossmanna)
 6. Przejście dla pieszych przez tory przy przystanku Nowy Prokocim i przejście dla pieszych na ul. Jerzmanowskiego (przejście pomiędzy przystankami Nowy Prokocim)
 7. Przejście dla pieszych przez tory tramwajowe przy przystanku Ćwiklińskiej
[1] Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych https://www.gov.pl/attachment/ecca0d73-0c12-4706-8642-ec2297e1f4e5

UZASADNIENIE PROJEKTU

Przejścia dla pieszych i rowerzystów muszą być oświetlone w prawidłowy sposób, aby:
 • Zapewnić widzialność pieszego na przejściu oraz w strefie oczekiwania lub strefie dojścia do przejścia.
 • Osoba znajdująca się na pasach była odpowiednio wyróżniona. W pierwszej kolejności powinien być widoczny pieszy, a dopiero później infrastruktura przejścia dla pieszych.
 • Zapewnić kierującemu pojazdem właściwe warunki obserwacji sylwetki pieszego i sytuacji drogowej,
 • Zapewnić pieszemu odpowiednie warunki obserwacji otoczenia przejścia, jak i zbliżających się do niego pojazdów.
Bez prawidłowego oświetlenia liczba wypadków i innych nieprzyjemnych wydarzeń znacznie wzrasta. Dobór odpowiedniego systemu oświetleniowego, który spełnia normy, jest zatem niezbędny do zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
 
Na siedmiu newralgicznych przejściach dla pieszych na terenie Dz. XII postawione zostanie 10 par latarń, które w znaczący sposób poprawią bezpieczeństwo i widoczność. Dzięki realizacji projektu ryzyko potrącenia pieszych lub rowerzystów zostanie ograniczone w znaczący sposób, zwiększy się również komfort podróżowania dla kierowców i pracowników MPK obsługujących linie tramwajowe w Dzielnicy XII
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
zakup i montaż dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych zakup i montaż 10 par dedykowanych lamp służących do oświetlenia przejść dla pieszych 400 000,00 PLN
przygotowanie dokumentacji projektowej przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączy i montażu lamp 140 000,00 PLN
540 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie dokumentacji projektowej Przygotowanie dokumentacji dotyczącej prac projektowych oraz zakupu oświetlenia I-IV kwartał 2024 r.
Montaż oświetlenia Niezbędne prace dotyczące przyłączy elektrycznych i montaż zakupionego oświetlenia I-III Kwartał 2025 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Wykonanie dedykowanych oświetleń przejść dla pieszych wzdłuż ul. Wielickiej i Teligi spowoduje lepsze doświetlenie przejść oraz chodników, którymi szczególnie w godzinach szczytu porusza się duża ilość osób.
powrót