Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 162:

budowa chodnika przy ul. L.Podbipięty

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §17 ust. 1 pkt. 2, 7 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Wskazany w projekcie Budżetu Obywatelskiego zakres stanowi około 1,7 KM ciągu. Ze względu na kolizję z istniejącą infrastrukturą w ramach inwestycji konieczna jest wymiana istniejącego oświetlenia (około 50-60 słupów) a także wykonanie częściowo 2 stronnych ciągów pieszych z uwagi na istniejące zabudowania. Ze względu na zakres zadania konieczne jest pozyskanie decyzji wodno-prawnej wraz z budową odwodnienia nowo powstałych ciągów pieszych. Zgodnie z szacunkowymi wycenami zadań o podobnym charakterze koszt inwestycji oszacowano na kwotę ok. 23 000 000,00 zł. Dodatkowo zgodnie z analizą duża ilość działek pozostaje w zarządzie PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA lub stanowią własność osób prywatnych, co wymaga prowadzenia inwestycji w trybie ZRID lub wcześniejszy wykup działek. Ze względu na częstą ingerencję w działki PGE nie ma możliwości wykonania przedmiotowych chodników zarówno w częściach ze względu na konieczność wykonania ww. kanalizacji oraz uzyskiwania ww. decyzji. Ze względu na zakres zadania, ingerencję w istniejącą zieleń oraz konieczność pozyskania decyzji wodno-prawnej zasadne jest realizowanie zadania w ramach decyzji ZRID. Biorąc pod uwagę powyższe wnioskowany zakres inwestycji opiniuje się negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: teren dzielnicy XIV i XVIII, na obszarze których przebiega ul. L. Podbipiety tj. od działki nr 297/4 obr. 58 NH do działki nr 10/4 obr. 56 NH

Krótki opis projektu

budowa chodnika przy ul. L. Podbipięty na odcinku od pętli autobusowej Lesisko do skrzyżowania z ul. Sołtysowką

Opis projektu

Zadanie obejmuje budowę chodnika po północnej stronie ul. L.Podbipięty, na odcinku od pętli autobusowej Lesisko, gdzie kończy się istniejący chodnik  do ul. Sołtysowkiej gdzie zaczyna się kolejny, istniejący chodnik tj. na odcinku ok. 1,7 km. Chodnik jednostronny, o normatywnej szerokości 2,2 m. Budowa chodnika z uwagi na istniejące uwarunkowania wymagać będzie zarurowania rowu odwadniającego, co umożliwi prowadzenie  chodnika wzdłuż jedni i zachowanie jej odwodnienia.   Nawierzchnia chodnika  płytki lub kostka behaton  -  do decyzji jednostki realizującej zadanie. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

W związku z wybudowaniem węzła Igołomska oraz z coraz liczniejszą zabudową mieszkaniową wielorodzinną zlokalizowaną wzdłuż ul. Sołtysowskiej ale również  zabudową jednorodzinną wzdłuż ul. L. Podbipięty i  na os. Łęg  ruch na ul.L.Podbipięty zwiększył się wielokrotnie. Ulica ta nie posiada praktycznie poboczy, po obydwu stronach znajdują się rowy odwadniające  i ruch pieszy na odcinku między os. Lesisko,  a ul. Sołtysowską odbywa się  praktycznie po jezdni  ul. L.Podbipięty, co z uwagi na ogromny ruch samochodowy, w tym ciężarowy, stwarza realne niebezpieczeństwo dla pieszych, którzy muszą poruszać się po tym odcinku ulicy, gdyż jest to jedyna możliwość aby dostać się do przystanków komunikacji zbiorowej znajdujących się na pętli Lesisko czy ul. Sołtysowskiej.   Ruch pieszy  na tym odcinku ulicy jest coraz większy w związku z zabudową mieszkaniową, która powstaje coraz liczniej  zarówno po stronie dzielnicy XIV jak i XVIII. Budowa chodnika w tym terenie z uwagi na bezpieczeństwo pieszych jest konieczna, zwłaszcza na poruszających się po tej ulicy najmłodszych mieszkańców jakimi są dzieci oraz osoby starsze.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
faza projektowa wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami/zgłoszeniem wykonania robót budowlanych 150 000,00 PLN
faza wykonawcza wykonanie robót budowlanych polegjących na zarurowaniu rowu i wykonaniu na nim nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych/kostki brukowej behaton 1 350 000,00 PLN
1 500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
faza projektowa wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych zgód/ pozwoleń/dokonanie zgłoszenia robót budowlanych do 30.06.2024
faza wykonawcza wykonanie robót budowlanych do 15.12.2024
powrót