Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 161:

Park przy Forcie w Bronowicach etap 2

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Rejon ulic Rodakowskiego i Rydla; bezpośrednie sąsiedztwo Fortu Bronowice (Za Rzeka); działka nr 167/57 obręb 2 Krowodrza

Krótki opis projektu

Kontynuacja zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego z roku 2022. Projekt przewiduje kolejne inwestycje mające na celu stworzenie zielonego miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.

Opis projektu

Zgodnie z założeniami projektu parku zostaną wykonane: 

- kolejne alejki spacerowe, 
- oświetlenie, 
- infrastruktura rekreacyjna i sportowa (boisko wielofunkcyjne), 
- kącik integracyjno - sensoryczny dla dzieci 
- nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów (również na betonowej rampie). 
Zakres przeprowadzenia prac: sukcesywnie do wyczerpania środków. 
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego. Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Działka 167/57 obr. 2 Krowodrza położona w bezpośrednim sąsiedztwie Fortu Bronowice (Za Rzeka), została przejęta przez GMK na początku 2018 roku. Pierwsze prace przeprowadzone przez ZZM polegały na oczyszczeniu terenu z samosiewów, wysianiu łąki kwietnej, postawieniu ławek oraz koszy na śmieci. Tak przygotowany teren został udostępniony mieszkańcom Dzielnicy VI Bronowice pod koniec sierpnia 2018 roku. W roku 2021 w ramach realizacji zwycięskiego projektu BO „TAK! Dla parku przy Forcie w Bronowicach”, przeprowadzone zostały prace porządkowe tj. usunięto gruz, pozostałości starego oświetlenia, częściowo wykonano rekultywację gruntu i dodatkowo posadzono żywopłot i rośliny kwitnące. Wykonana została również: szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna oraz koncepcja projektowa zagospodarowania terenu pod planowany przyszły park. W roku 2022 wykonano dwie alejki z kostki oraz została opracowana dokumentacja projektowa parku. W roku 2023 zostanie wykonana siłownia, kolejne alejki oraz wyposażenie terenu w dodatkowe ławy oraz stoły. Ta spokojna zielona enklawa znajdująca się w północnej części Bronowic (zwana Parkiem Bronowickim) już stała się miejscem relaksu, spotkań i integracji nie tylko dla mieszkańców Dzielnicy VI Bronowice. Miejsce to jest odwiedzane często przez mieszkańców sąsiednich dzielnic Prądnika Białego i Krowodrzy jak również pozostałych mieszkańców Krakowa. W projekcie wykorzystano (za zgodą Pracowni Projektowej) materiały graficzne z koncepcji projektowej przedstawionej w dniu 19.11.2021 w ZZM.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania 1 520 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania 2024 - 2025

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada przeznaczenie środków finansowych na kontynuację realizacji Parku przy Forcie Bronowice, w rejonie Rydla i Rodakowskiego. Jego realizacja pozwoli na wykonanie robót budowlanych do wysokości dostępnych środków finansowych oraz zachęci mieszkańców do rekreacji i spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu oraz wpłynie pozytywnie na ich jakość życia.
powrót