Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 192:

Psy ratownicze na pomoc zaginionym mieszkańcom Krakowa

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

75 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Miejsca prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych w przestrzeni miejskiej Krakowa

Krótki opis projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa przez zwiększenie skuteczności działań Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Kraków, specjalizującej się w poszukiwaniach zaginionych osób przy użyciu certyfikowanych psów ratowniczych.

Opis projektu

Bezpieczeństwo ratowników to gwarancja większej skuteczności w ratowaniu ludzkiego życia. Projekt zakłada podniesienie bezpieczeństwa zespołów z psami ratowniczymi Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Kraków podczas prowadzenia poszukiwań osób zaginionych na terenie Krakowa, poprzez wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt: systemy Garmin Alpha z nadajnikami GPS oraz namiot logistyczny z wyposażeniem (nagrzewnica, agregat prądotwórczy, najaśnica, stół i krzesła, łóżka polowe, drybedy dla psów) służący zespołom ratowniczym jako baza w czasie akcji oraz miejsce udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym. Poprawa bezpieczeństwa ludzi i psów podniesie skuteczność działań podczas akcji poszukiwawczych, a tym samym zwiększy szanse na szybsze odnalezienie osób zaginionych. W poszukiwaniach zaginionych czas jest czynnikiem kluczowym, gdyż często decyduje o przeżyciu poszukiwanego. Ogólnodostępność projektu polega na nieodpłatnej możliwości skorzystania z jego efektów szerokiemu gronu odbiorców, czyli wszystkim mieszkańcom Krakowa,, których dotknie problem zaginięcia -  zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, czyli ofiarom zaginięcia, ich rodzinom i bliskim.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest długoterminowa poprawa  bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców Krakowa, skuteczniejsze ratowanie życia i zdrowia przez zapewnienie lepszej skuteczności działań Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Kraków, specjalizującej się w poszukiwaniach osób zaginionych z użyciem psów ratowniczych.
 
Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Kraków jest pierwszą w Krakowie ochotniczą jednostką strażacką specjalizującą się w poszukiwaniach zaginionych osób przy użyciu certyfikowanych psów ratowniczych. Poszukiwania z użyciem psów cechuje wysoka skuteczność, gdyż dzięki niezwykłej czułości w wykrywaniu zapachu człowieka oraz dużej mobilności pies zastępuje w terenie pracę ok. 100-150  ludzi; z tego też powodu psy używane są w poszukiwaniach kategorii I, czyli osób co do których istnieje obawa zagrożenia życia i czas gra kluczową rolę. Jest więc sprawą bardzo istotną, by psy poszukiwawcze oraz ich przewodnicy w czasie akcji mieli zapewnione  jak najlepsze warunki pracy i maksymalne bezpieczeństwo; od tych czynników może zależeć ludzkie życie.
 
GRS OSP Kraków, jako niewiele ponad rok istniejąca jednostka , odczuwa dotkliwe braki sprzętowe, utrudniające pracę zespołów ratowniczych i obniżające skuteczność działań. Projekt zakłada wyposażenie jednostki w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo pracy ratowników: namiot pneumatyczny z podstawowym wyposażeniem pozwoli płynnie dokonywać podmian zespołów pracujących w terenie (w czasie dłużej trwających akcji jest to konieczne) i regenerację sił wymienianych ratowników, tak ludzkich jak i psich, jeśli okoliczności poszukiwań zakładają wielokrotną pracę zespołu w wyznaczonych sektorach. Pozwoli również udzielić w bezpiecznych warunkach kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu w czasie oczekiwania na przybycie Zespołu Ratownictwa Medycznego. Sprzętem zapewniającym maksymalne bezpieczeństwo psów w terenie i zwiększającym skuteczność przeszukiwania wyznaczonego obszaru są systemy Garmin Alpha, pozwalające lokalizować psa w czasie rzeczywistym oraz  rejestrować ślad pracującego psa i przewodnika na mapie przeszukiwanego sektora. Specjalne, odporne na zamoczenie posłania dla psów, tzw. drybedy zapewniają  możliwość spokojnego wypoczynku psa podczas przerwy w pracy. Wszystkie wymienione środki usprawniają poszukiwania i pozwalają na większą wydajność pracy, a zatem oszczędność czasu, który jest w poszukiwaniu osób zaginionych wartością kluczową.
 
Rocznie w Polsce notowanych jest kilkanaście do dwudziestu tysięcy zaginięć, w tym 15 – 30% stanowią dzieci. Kraków jest miastem o dużej liczbie mieszkańców i intensywnym ruchu turystycznym. W roku 2021 w samym mieście zgłoszono na policję 194 zaginięcia. Każdego roku w Krakowie i okolicach prowadzonych jest wiele akcji poszukiwawczych I kategorii; w okresie zaledwie dwóch miesięcy tego roku (styczeń-luty) nasza jednostka brała udział w czterech akcjach poszukiwawczych. Zestawienie liczby akcji w których uczestniczyli ratownicy obecnej GRS OSP Kraków działając w strukturze innej OSP przedstawia tabela:
 
  Rok                   2016     2017     2018     2019     2020

Liczba akcji          15         14        10          5           16

Trudne lata pandemii oraz wojna w Ukrainie spowodowały znaczne pogorszenie się kondycji psychicznej naszego społeczeństwa, szczególnie grup najbardziej wrażliwych i obarczonych traumatycznymi przeżyciami, jak dzieci, młodzież i osoby starsze. Należy się więc liczyć z dalszym wzrostem liczby przypadków zaginięć i liczniejszymi wezwaniami specjalistycznej grupy do akcji poszukiwawczych. Każdy czynnik zwiększający bezpieczeństwo pracy zespołów ratowniczych i ich skuteczność jest w tej sytuacji na wagę złota – a właściwie cenniejszy, bo na wagę ludzkiego życia.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Namiot pneumatyczny NPS 27 namiot ratowniczy 5,2 x 5,2 x 2,6 m1 szt 23 000,00 PLN
Nagrzewnica Nagrzewnica do namiotu pneumatycznego1 szt 13 000,00 PLN
Agregat prądotwórczy 1 szt 8 000,00 PLN
Oświetlenie/najaśnica 1 szt 7 000,00 PLN
System Garmin Alpha dla psa Odbiornik GPS z obrożą do lokalizacji psa i rejestracji śladu4 szt 20 000,00 PLN
Legowisko drybed dla psa 5 szt 1 000,00 PLN
Krzesło polowe 6 szt 1 200,00 PLN
Stolik polowy 2 szt 1 000,00 PLN
Łóżko polowe 2 szt 1 000,00 PLN
Śpiwór 2 szt 300,00 PLN
75 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup sprzętu Wybór oferty i finalizacja zakupu I - IV kwartał 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców Krakowa, szybsze oraz skuteczniejsze ratowanie życia i zdrowia przez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia do realizacji działań Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Kraków, specjalizującej się w poszukiwaniach osób zaginionych z użyciem psów ratowniczych.
powrót