Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 210:

Zróbmy nowe ścieżki spacerowo - biegowe w Lasku Wolskim!

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Pasmo Sikornika

Krótki opis projektu

Ścieżki spacerowo - biegowe w Lasku Wolskim. Projekt zakłada utworzenie oraz oznakowanie tras spacerowych, biegowych oraz rowerowych o wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i edukacyjnych w Lasku Wolskim.

Opis projektu

Ścieżki spacerowo - biegowe w Paśmie Sikornika. Projekt zakłada utworzenie oraz oznakowanie tras spacerowych, biegowych oraz rowerowych o wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i edukacyjnych wraz z utworzeniem okienek widokowych, małej architektury w postaci siedzisk, szałasu, itp. Projekt zakłada: oczyszczenie skrajni istniejących duktów leśnych i śródpolnych, uczytelnienie i oznakowanie ścieżek wraz z utworzenie tablic edukacyjnych o charakterze przyrodniczo-historycznym, zarówno dla najmłodszych krakowian jak i amatorów sportów rekreacyjnych oraz wszystkich spragnionych leśnych wycieczek mieszkańców Krakowa.

Autorzy projektu: Dariusz Badurski i Marta Krążyńska

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu uczytelnienie oraz promocję istniejących tras spacerowych w centrum Krakowa, promowanie zarówno historii Krakowa oraz cennych krajobrazowo i przyrodniczo zasobów w centrum miasta. Odtworzenie cennych tras spacerowych, połączenie bulwaru Wisły malowniczą ul. Do Przystawi, ul Benedyktowicza, aleją Waszyngtona, ul. Przy Strzelnicy z wałem Rudawy, z Lasem Wolskim przez ul Cedrową. Projekt będzie stanowił naturalną kontynuacje już rozpoczętych działań przez ZZM w Krakowie (tj. Polany widokowej na Sikorniku, Poniedziałkowym Dołem do Rezerwatu panieńskie Skały....itd.) poprzez przywrócenie i akcje promocyjną zapomnianych ścieżek spacerowych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Projekt Inwentaryzacja, mapa, projekt, rys historyczny, kontekst przyrodniczy 55 000,00 PLN
Realizacja Wyznaczenie tras montaż obiektów małej architektury 1 465 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Projekt Inwentaryzacja, mapa, projekt, rys historyczny, kontekst przyrodniczy 2024
Wykonanie Wyznaczenie tras montaż obiektów małej architektury 2025

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada utworzenie oraz oznakowanie tras spacerowych, biegowych oraz rowerowych o wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i edukacyjnych wraz z utworzeniem okienek widokowych oraz montażem elementów małej architektury. Realizacja zadania zachęci mieszkańców do uprawiania sportu, do rekreacji i spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu.
powrót