Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XII NR 55:

My z Bieżanowa. Kronika dzielnicy dla każdego

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XII - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

20 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ulica L. Teligi 24

Krótki opis projektu

Kronika- to kilkanaście książek i kilka filmów o historii Bieżanowa zebranych na jednym nośniku elektronicznym, dostępnym w 60 miejscach na terenie Dzielnicy XII . Bezpłatny dostęp do Kroniki będzie miał każdy.

Opis projektu

Po uzyskaniu zgód autorów (lub posiadaczy licencji wydawniczych)  książek z załączonej listy wykonanie ich wersji elektronicznych. Wersje te zostaną nagrane na 60 szt. USB. Nośniki te  (wraz z grawerowanymi opakowaniami) zostaną  przekazane do wykorzystania w Radzie Dzielnicy XII, działającym w dzielnicy szkołom, jednostkom kultury, bibliotekom publicznym oraz organizacjom zajmującym się działalnością edukacyjno- kulturalną.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dzielnicy (a także innym mieszkańcom) dostępu i możliwości skorzystania z pozycji literackich i filmowych mówiących o historii dzielnicy Bieżanów. Będzie budowało to poczucie dumy, troski i przywiązania mieszkańców do swojej małej Ojczyzny.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
obsługa prawna Obsługa prawna, przygotowanie umów licencyjnych 7 000,00 PLN
Nośniki Zakup 60 szt USB w pudełkach 3 000,00 PLN
Grawerowanie Grawerowanie napisów na USB i pudełkach 700,00 PLN
Promocja Wydruk 100 plakatów A3 800,00 PLN
Digitalizacja Zeskanowanie książek i filmów na USB 7 000,00 PLN
Opłaty Uiszczenie ewentualnych opłat za udzielenie zgody autora za digitalizację 2 000,00 PLN
20 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie pozycji Pozyskanie zgód wydawniczych od autorów I kwartał 2024
Zakup nośników Zakup 60 szt. nośników USB w pudełkach II kwartał 2024
Digitalizacja materiałów Skanowanie książek i filmów III kwartał 2024
Promocja Wydruk 100 szt. plakatów informacyjnych III kwartał 2024
Grawerowanie Grawerowanie USB i pudełek III kwartał 2024
Dystrybucja Dystrybucja materiałów III kwartał 20243
obsługa prawna obsługa prawna, przygotowanie umów II - III kwartał

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Zwiększenie dostępności wybranych zbiorów dotyczących historii dzielnicy Bieżanów dla zainteresowanych mieszkańców. Zwielokrotnienie funkcjonujących na rynku publikacji dotyczących regionu usprawni i ułatwi ich wykorzystanie. Usługa adresowana będzie do szkół, bibliotek, domów kultury.
powrót