Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 177:

Odbudowa pomostów na Łąkach Nowohuckich

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Łąki Nowohuckie, w miejscu obecnie istniejacych, zniszczonych pomostów

Krótki opis projektu

odbudowa istniejących, zniszczonych, drewnianych pomostów widokowych na Łąkach Nowohuckich

Opis projektu

Zadanie dotyczy odbudowy w miejscu obecnie istniejących, zniszczonych, drewnianych pomostów widokowych, nowych pomostów o konstrukcji drewnianej lub mieszanej jeżeli wymagać tego będą względy techniczne i użytkowe, z możliwością ich wydłużenia w stosunku do obecnie istniejących wymiarów.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Od wielu lat na terenie Łąk Nowohuckich na tzw. ścieżce edukacyjnej istniejąc 2 drewniane pomosty widokowe. Od ponad dwóch lat z uwagi na bardzo zły stan techniczny, pomosty zostały wyłączone z użytkowania. Stanowią one jednak cenny element na tzw. ścieżce edukacyjnej wzdłuż łąk, z którego nie można korzystać, a warto go przywrócić z powrotem do użytku dla korzystających z tej ścieżki edukacyjnej.    

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową będącą w posiadaniu ZZM 1 520 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową będącą w posiadaniu ZZM 2024 - 2025
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada przeznaczenie środków finansowych na remont zniszczonych pomostów drewnianych na terenie Łąk Nowohuckich, w Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Jego realizacja pozwoli na przeprowadzenie prac na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanego pozwolenia na budowę.
powrót