Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 179:

Najazdy rowerowe na schodach kładki nad torami przy Bagrach!

Projekt odrzucony: Zadanie odrzucone na podstawie §17 pkt. 7 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Uzasadnienie: Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że kładka łącząca ul. Kosiarzy z ul. Bagrową nie jest w zarządzie i utrzymaniu tut. Jednostki. Obecnie trwa postępowanie dotyczące zawarcia z PKP umowy użyczenia, które po podpisaniu przez strony ( PKP i ZDMK) pozwoli na przejęcie w użytkowanie części kładki oraz traktu pieszo-rowerowego usytuowanego na działkach, które są własnością PKP. Nie jest znany termin zakończenia powyższego postepowania. Dodatkowo z uwagi na nieuregulowany stan prawny działek, na których posadowiona jest kładka oraz konieczne dojścia i dojazdy do obiektu, trudno określić termin przejęcia całości obiektu przez tut. Zarząd. W związku z powyższym niemożliwe jest określenie realnego możliwego terminu realizacji prac. Przedmiotowa kładka obecnie zlokalizowana jest na działkach nr: - 41 obr. 54 jedn. ewid. Podgórze, własność Skarb Państwa i Południowa Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, użytek tereny kolejowe; - 40 obr. 54 jedn. ewid. Podgórze, własność Skarb Państwa, użytek tereny kolejowe; - 82/30 obr. 27 jedn. ewid. Podgórze, własność Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste prywatnego podmiotu gospodarczego, użytek tereny kolejowe; - 82/31 obr. 27 jedn. ewid. Podgórze, własność Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste prywatnego podmiotu gospodarczego, użytek tereny kolejowe; - 82/26 obr. 27 jedn. ewid. Podgórze, własność Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste osoba fizyczna, użytek tereny kolejowe; - 82/21 obr. 27 jedn. ewid. Podgórze, własność Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste osoba fizyczna, użytek tereny kolejowe i pastwiska trwałe; - 82/19 obr. 27 jedn. ewid. Podgórze, własność Skarb Państwa, Gmina Prokocim (Skarb Państwa), Gmina Bieżanów z Osadą Kaim (Skarb Państwa), użytkowanie Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa, inny rodzaj władania prywatnego podmiotu gospodarczego, użytek tereny kolejowe. Wobec powyższego wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

50 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kładka nad torami kolejowymi przy Zalewie Bagry, łącząca Podgórze z Bieżanowem-Prokocimiem. Położona nad działkami nr 82/19; 82/21; 82/26; 82/31; 82/30 obr.27 Podgórze; 40; 41 obr.54 Podgórze.

Krótki opis projektu

Projekt zakłada zamontowanie najazdów/szyn rowerowo-wózkowych na schodach kładki nad torami kolejowymi przy Zalewie Bagry, zarówno od strony Podgórza jak i Bieżanowa-Prokocimia. Zróbmy w końcu te najazdy aby żyło nam się łatwiej i przyjemniej!

Opis projektu

Projekt zakłada zamontowanie najazdów/szyn rowerowo-wózkowych na schodach kładki nad torami kolejowymi przy Zalewie Bagry, zarówno od strony Podgórza jak i Bieżanowa-Prokocimia.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Istniejąca kładka nad torami łączy dwie dzielnice Podgórze i Bieżanów-Prokocim.

Mieszkańcy korzystają z tej kładki od bardzo wielu lat a problemem jest brak najazdów/szyn na schodach po jednaj jak i drugiej stronie kładki.
Wiele osób mieszkających po obu stronach tej kładki zwracało uwagę, że korzystanie z tych schodów jest bardzo męczące, jeśli muszą na nie wejść i zejść z rowerem, czy też z wózkiem dziecięcym.

Dzięki zamontowaniu tak prostego rozwiązania jakim są najazdy na schodach, rodziny z dziećmi czy rowerzyści nie będą musieli już wnosić i znosić po schodach wózków dziecięcych jak i rowerów.

Zróbmy tak aby żyło nam się łatwiej i przyjemniej!
Zamontujmy w końcu te najazdy na schody!

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup i montaż najazdów Zakup i montaż najazdów na istniejące schody 50 000,00 PLN
50 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja montażu najazdów na schody Zróbmy to w końcu bo ileż można na te najazdy czekać 2024

Galeria

powrót