Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XII NR 42:

Piłkarskie marzenia z Basztą

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

105 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Baszta, boisko/orlik przy ul. Aleksandry 23

Krótki opis projektu

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną. Projekt zakłada zakup sprzętu, strojów sportowych, szkolenie z przepisów piłki nożnej oraz organizację turnieju.

Opis projektu

Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy XII bez względu na przynależność klubową. Zajęcia są dostępne dla chętnych dzieci, przez co jest spełniona zasada ogólnodostępności.
Pierwsza część to zakup sprzętu sportowego (bramki z przeznaczeniem dla różnych kategorii wiekowych, piłek) oraz kompletów strojów dla młodych piłkarzy (koszulka, spodenki, getry, dres, ortalion, torba, czapka, komin, rękawiczki). Markę producenta, model i rozmiar wskazuje trener każdej drużyny objętej projektem zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej. Druga część projektu to uczestnictwo wszystkich dzieci w szkoleniu z przepisów piłki nożnej oraz zasad fair play. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez licencjonowanego sędziego piłki nożnej wyznaczonego przez Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Trzecim ostatnim elementem projektu jest organizacja i przeprowadzenie turnieju dla wszystkich uczestników projektu.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Sport to inwestycja w następne pokolenia. Aktywność fizyczna to zdrowy styl życia, kształtowanie koleżeństwa, nauka odpowiedzialności. Poprzez sport uczymy dzieci zasad fair play oraz szacunku do pracy. Uczymy obowiązkowości i szacunku do drugiego człowieka. To oprócz rodziny i szkoły ważny filar edukacji młodych ludzi.
Dlatego należy wspierać i rozpowszechniać tą formę wychowywania dzieci.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Sprzęt sportowy Bramka (wymiar 3x1,55) 2200 zł/szt x 4 szt. = 8800 zł, piłka 120 zł/szt x 50 szt. = 6000 zł, 14 800,00 PLN
Stroje sportowe Zakup strojów sportowych dla 80 dzieci i młodzieży. Średni koszt jednego kompletu wynosi 650 zł. Komplet stroju dla jednego zawodnika to: koszulka, spodenki, getry, dres, ortalion, torba, czapka, komin, rękawiczki. Markę, model i rozmiar wskazują trenerzy prowadzący grupy treningowe. 52 000,00 PLN
Szkolenie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń prowadzonych przez sędziego piłkarskiego dla wszystkich grup treningowych objętych zadaniem. Przewiduje się przeprowadzenie 5 szkoleń dla różnych grup wiekowych, koszt jednego szkolenia wynosi 1000 zł (dieta dla prelegenta, materiały szkoleniowe, poczęstunek). Przeprowadzenie szkoleń prowadzonych przez ratowników medycznych dla wszystkich grup treningowych objętych zadaniem. Przewiduje się przeprowadzenie 5 szkoleń dla różnych grup wiekowych, koszt jednego szkolenia wynosi 1000 zł (dieta dla prelegenta, materiały szkoleniowe, poczęstunek). Przeprowadzenie szkolenia dla trenerów i działaczy klubu z zakresu administracji prowadzenia szkółki piłkarskiej za pomocą systemu Extranet (koszt 3000 zł). Przeprowadzenie szkolenia z zasad certyfikacji szkółek piłkarskich PZPN (koszt 3000 zł). Przeprowadzenie szkolenia z przepisów licencyjnych oraz bezpieczeństwa imprez na obiektach sportowych (koszt 3000 zł). 19 000,00 PLN
Turniej Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju piłkarskiego. Podczas zawodów dzieci w praktyce przyswoją sobie wiedzę przekazaną podczas szkolenia z sędzią piłkarskim. Koszt 10 000 zł. Składowe kosztorysu organizacji i przeprowadzenia turnieju to: kierownik turnieju 1000zł, sędziowie 500 zł, opieka medyczna 500 zł, wynajem obiektu 1000 zł, nagrody dla uczestników( medal 10 zł/szt x 100 szt = 1000 zł, puchary 200zł/szt. x 8 szt. = 1600 zł, Statuetki 100 zł/szt. x 4 szt. = 400 zł, nagrody rzeczowe 50 zł/ osoba x 100 osób = 5000 zł), wyżywienie 20 zł/osoba x 100 osób = 2000 zł. 13 000,00 PLN
Koordynacja projektu Przeprowadzenie całego zadania. Dwie osoby wskazane przez organizację pozarządową, która w drodze trybu konkursowego zostanie wybrana do realizacji zadania. Umowa zlecenia 3000 zł x 2 osoby = 6000 zł. 6 000,00 PLN
Promocja Ulotki, ogłoszenia, strona www, facebook. 200,00 PLN
105 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wyłonienie realizatora Wyłonienie realizatora zadania, podpisanie umowy. Rozpoczęcie promocji. III.2024
Zakup Zakup sprzętu i strojów sportowych IV-IX.2024
Szkolenia Przeprowadzenie szkoleń z sędziami dla uczestników projektu oraz dla trenerów i działaczy prowadzonych przez przedstawicieli PZPN. V-IX.2024
Turniej Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju. VII-IX.2024
Zakończenie zadania Podsumowanie zadania - rozliczenie i sprawozdanie. X.2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Celem projektu jest kompleksowe wsparcie szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną. Projekt zakłada zakup sprzętu, strojów sportowych, szkolenie z przepisów piłki nożnej oraz organizację turnieju. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez licencjonowanego sędziego piłki nożnej wyznaczonego przez Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
powrót