Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 182:

Ku pamięci Bronisława Cieślaka (07 zgłoś się!)

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

55 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: chodnik przed kamienicą przy Krakowskiej 13

Krótki opis projektu

Projekt zakłada umieszczenie tablicy pamiątkowej z brązu w chodniku przed budynkiem przy ul Krakowskiej 13, gdzie urodził się i spędził lata młodości Bronisław Cieślak legendarny por. Borewicz z filmowego serialu "O7 zgłoś się".

Opis projektu


rojekt zakłada umieszczenie tablicy pamiątkowej odlanej z brązu w chodniku przed  budynkiem  przy ul Krakowskiej 13, gdzie urodził się i spędził lata młodości Bronisław Cieślak legendarny por. Borewicz z filmowego serialu "O7 zgłoś się". Płyta w chodniku może w naszym kręgu kulturowym wprawdzie budzić sprzeciw, ale tego typu praktyki honorowania np. wybitnych piłkarzy "Borussi" znane są i stosowane w Dortmundzie).
Bronisław Cieślak był typowym chłopakiem z "Kaźmirza", żył jak chciał i zawsze był sobą nawet jak grał w filmie czy w dokumentalizowanym serialu. Zaczynał od występów w Jasełkach w Bożego Ciała, potem zdawał nawet do Szkoły Teatralnej, ale tam się na nim nie poznali, ostatecznie skończył etnografię. Nie pracował jednak nigdy w wyuczonym zawodzie. Wybrał jednak dziennikarstwo najpierw radiowe a następnie telewizyjne, które przyniosło mu największe sukcesy. Był niedoścignionym ideałem prezentera telewizyjnego potrafiącego "live" wybrnąć z najtrudniejszej sytuacji. Ale największą popularność i sympatię publiczności (pomimo że grał milicjanta) przyniosła mu rola por. Sławomira Borewicza z telewizyjnego serialu "07 zgłoś się" wielokrotnie powtarzanego przez niemal wszystkie stacje telewizyjne.

UZASADNIENIE PROJEKTU

2 maja 2021 roku odeszła jedna z najbarwniejszych krakowskich postaci przełomu XX i XXI. Dziennikarz radiowy i telewizyjny, aktor, a także poseł do Sejmu dwóch kadencji. Warto uczcić jej pamięć pokazując skąd pochodzą jej korzenie. A przy okazji zadając kłam popularnej tezie lansującej przez mainstreamowe media, że "powojenny Kazimierz to dzielnica lumpenproletariatu".

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
kwestie formalno-projektowe - projekt BO.OM.182/23 kwestie formalno-projektowe wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz pozwoleniami (zgłoszenie/pozwolenie na budowę, zajęcie pasa drogowego, zgoda od zarządcy terenu, wykonanie i zebranie niezbędnej dokumentacji) 10 000,00 PLN
przygotowanie projektu tablicy - projekt BO.OM.182/23 przygotowanie przez wykonawcę projektu tablicy (wraz z umiejscowieniem w podłożu, opisem i charakterystyką materiału, z którego ma zostać wykonana, dane techniczne oraz wskazania w zakresie dbania o tablicę – zastosowany materiał musi być odporny na ścieranie, na chodniku będą po nim deptać przechodnie, a w okresie zimowym na zasolenie oraz inne substancje stosowane), uzyskanie opinii Plastyka Miasta do projektu, wykonanie modelu tablicy oraz właściwej tablicy. 35 000,00 PLN
montaż tablicy - projekt BO.OM.182/23 montaż tablicy, obejmujący wycięcie kostki brukowej, wmontowanie tablicy (wmurowanie w podłoże), z ponownym zagospodarowaniem terenu po wmontowaniu w miejscu wycięcia kostki (kwestie estetyczne i by tablica była stabilnie zamontowana w podłożu, nie stwarzając zagrożenia dla uczestników ruchu) wraz z ewentualnym kosztem obejmującym odpowiedzialność gwarancyjną i rękojmię z uwagi na ingerencję w przedmiot gwarancji tj. ul. Krakowską. 10 000,00 PLN
55 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt wstępny redakcja tekstu, wybór ikonografii, konsultacje, uzgodnienia I kw. 2024
Faza realizacji wykonanie modelu formierskiego, odlew zasadniczy, montaż. Tak aby zdążyć z odsłonięciem na 3 rocznicę śmierci czyli 2 maja 2024 roku II kw. 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (na podstawie zebranych opinii od Miejskiego Konserwatora Zabytków, ZDMK) pozytywnie opiniuje projekt pn. „UCZCIJMY PAMIĘĆ SŁAWKA CIEŚLAKA TELEWIZYJNEGO POR. BOREWICZA" zgłoszony do Budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa 2023 (wniosek nr BO.OM.182/23) z następującymi uwagami: • tablica będzie musiała być wykonana z materiałów, które nie będą stwarzać zagrożenia dla pieszych oraz innych użytkowników ruchu (by uniknąć śliskiej nawierzchni – zwłaszcza zimą), • projekt tablicy będzie musiał uzyskać opinię Plastyka Miasta, • w przypadku dopuszczenia projektu do realizacji, niezbędnym będzie uzyskanie opinii Instytutu Pamięci Narodowej nt. Bronisława Cieślaka (zatem ewentualna realizacja będzie zależna również od tej opinii), • w opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków umieszczenie tablicy w nawierzchni nie jest standardową formą upamiętnienia i może nie sprawdzić się ze względów funkcjonalnych. Chodniki muszą gwarantować bezpieczeństwo przechodniów, a umieszczane na nich elementy są narażone na zadeptywanie oraz niszczenie solą zimową. Z tego powodu MKZ sugeruje wykonanie tablicy na elewacji kamienicy przy ul. Krakowskiej 13 (w rej. Zabytków pod nr. A-230), jednak budynek ten nie jest własnością Gminy Miejskiej Kraków, w związku z czym nie możliwości realizacji zadania w tym miejscu (zgodnie z §17, pkt. 1, ust. 7 regulaminu budżetu obywatelskiego), • ulica Krakowska była w ostatnich latach przebudowywana – zarówno nawierzchnia jak i chodnik przed budynkiem przy ul. Krakowskiej 13 są objęte gwarancją przez wykonawcę prac. Ingerencja w przedmiot na gwarancji będzie wymagała przejęcia odpowiedzialności gwarancyjnej w tym zakresie poprzez zawarcie stosownego porozumienia o przejęciu odpowiedzialności wynikającej z rękojmi i gwarancji z potencjalnym wykonawcą tablicy , • w związku z powyższym, projekt może generować inne koszty, niemożliwe w chwili obecnej do oszacowania, jak: utrzymanie tablicy, jej konserwację z uwagi na umieszczenie w podłożu oraz ewentualne koszty związane z naruszeniem gwarancji, • ponadto, należy podkreślić, że planowane odsłonięcie tablicy na termin 2 maja 2024 roku może być niemożliwe do zrealizowania z uwagi na czynniki niezależne od zleceniodawcy i zleceniobiorcy (m.in. pogoda, względy formalne), • warto również dodać, że byłoby to kolejne upamiętnienie Bronisława Cieślaka w Krakowie (7 lipca 2021 roku została odsłonięta gwiazda aktora w Alei Gwiazd pod Wawelem). W przypadku wyboru tego projektu do realizacji, zasadnym jest aby wykonawcą był Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako zarządca terenu, na którym miałby być realizowany projekt oraz realizator przebudowy ul. Krakowskiej (szczególnie mając na uwadze udzieloną gwarancję jakości oraz rękojmię przez Wykonawcę tej inwestycji). Natomiast Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego deklaruje współpracę w kwestiach merytorycznych.
powrót