Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 235:

Nordic Walking 2024 z nagrodami za systematyczną aktywność

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

82 100,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Start w pierwszej lokalizacji: Sobota godz. 10,00 Park im. Henryka Jordana - zbiórka pod Jordanówką,

Dodatkowe lokalizacje: Start w drugiej lokalizacji: Wtorek godz. 16,30 wokoł Zbiorniku Zakrzówek

Krótki opis projektu

MiędzypokoIeniowa inicjatywa nordic walking w dwóch lokalizacjach na trasie ok. 3,5 km, start godz: - 10,00 w soboty pod Jordanówką - wokół Błoni Krakowskich lub/oraz - 16,30 we wtorki przy kawiarni - wokół Zbiornika Zakrzówek

Opis projektu

Nordic Walking 2024 z nagrodami za systematyczność  w uprawiania sportu na świeżym powietrzu na trasie  ok. 3,5 km, start godz:
- 10,00 w soboty pod Jordanówką - wokół Błoni Krakowskich
- 16,30 we wtorki przy  nowym budynku kawiarni na Zakrzówku- wokół Zbiornika Zakrzówek.
 
Przed startem planuje się 15 min rozgrzewkę.
Nordic Walking trwa około 1,5 h biorąc pod uwagę kondycję uczestników wydarzenia.
Na zakończenie przewidziane są ćwiczenia rozciągająco -rozlużniające.
Dla  pierwszych 50 uczestników przewidziany jest napój w postaci: kawy, herbaty, zimnej wody.
Rozpoczęcie w maju 2024 - Zakończenie grudzień 2024.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nordic Walking 2024  z nagrodami za systematyczność polega na

inicjatywie międzypokoIeniowej zachęcającej do systematycznego uprawiania sportu na świeżym powietrzu na trasie  ok. 3,5 km, start godz:

- 10,00 w soboty pod Jordanówką - wokół Błoni Krakowskich
- 16,30 we wtorki przy  nowym budynku kawiarni na Zakrzówku- wokół Zbiornika Zakrzówek.
 

Nagrody proponuje się w postaci biletów do krakowskich teatrów, filharmonii, opery raz w miesiącu  za systematyczny udział w ciągu danego miesiąca.
Podstawowym celem projektu jest zachowanie jak najdłużej samodzielności seniorów, oraz integrację międzypokolenią.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
zabezpieczenie napoi gorących i zimnych Zbiornik Zakrzówek dla 100 osób miesięcznie koszty jw. 18 000,00 PLN
zakup biletów do krakowskich teatrów, filharmonii, opery średnio 30 miesięcznie x 55 zł średnio jeden bilet x 9 miesięcy x 2 lokalizacje 29 700,00 PLN
promocja projektu opracowanie projektu graficznego i wydruk 1 000,00 PLN
zabezpieczenie napoi gorących i zimnych Park Jordana szacunkowo dla 100 osób miesięcznie x 20 zł x 9 miesięcy 18 000,00 PLN
trener 9 miesięcy x 4 soboty x 1,5 h x 50 zł x 2 loklizacje 5 400,00 PLN
zakup kiji do nordic walking 50 szt. kije do użytkowania przez uczestników - rezerwa dla początkujących uczestników 50 szt. x 200 zł 10 000,00 PLN
82 100,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
opracowanie projektu graficznego, wydruk 2 miesiące 31.04.2024
Nordic Walking Start rozpoczęcie w maju rozgrzewka 15 min, trening 1,5 h zakończenie - wspólne zdjecia, poczęstunek zakup napoi, przyznanie nagród w ostatnią sobotę miesiąca: biletów do teatrów, filharmonii, opery 30.05.2024
Nordic Walking Start kontynuacja kontynuacja przez kolejne miesiące czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, zakończenie grudzień - 9 miesięcy 30.12.24
Charakterystyka długoterminowych skutków: Międzypokoleniowa inicjatywa nordic walking w dwóch lokalizacjach na trasie ok. 3,5 km, start godz.10.00 w soboty pod Jordanówką - wokół Błoni Krakowskich oraz 16.30 we wtorki przy kawiarni - wokół Zbiornika Zakrzówek. Dla pierwszych 50 uczestników przewidziany jest napój w postaci: kawy, herbaty, zimnej wody.
powrót