Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 185:

Lekcje teatralne o komedii dell'arte dla młodzieży szkolnej

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

78 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Teatr Praska 52, ul. Praska 52

Krótki opis projektu

Projekt zakłada organizację cyklu 20 lekcji teatralnych dla młodzieży. Lekcja łączy poznanie z doświadczaniem teatru. Historycznie odległy teatr, ożywiony poprzez performatywną i interaktywną formę, odkrywa korzenie wielu tradycji teatralnych.

Opis projektu

Lekcja teatralna jest połączeniem opowieści o komedii dell’arte wraz z jednoczesnym odgrywaniem scen i etiud.  Celem jest wprowadzenie młodych widzów do tematu komedii dell’arte, przekazując nie tylko podstawowe informacje, ale także opowiadając o tradycyjnym warsztacie aktora – artysty.  Zaprezentowane zostaną również skórzane maski oraz tradycyjne rekwizyty komedii dell’arte. Interaktywny charakter wydarzenia, nastawiony na nieustanną relację artyści – uczestnicy, pomaga w zaangażowaniu widzów. Jest to jednocześnie spotkanie młodych ludzi z pasjonatami swojego zawodu, co z kolei może stać się dla młodzieży impulsem w rozwoju artystycznym i osobistym.  
Projekt ma działać wielotorowo na różnych poziomach: poznania intelektualnego, przyjęcia wiedzy, udziału w wydarzeniu,  utrwalenia wiadomości - lekcjom towarzyszą broszury w formie zeszytu, które młodzież dostanie po wydarzeniu i będzie mogła je wypełnić z nauczycielami.
Realizatorem projektu byłoby Centrum Kultury Podgórza (filia Teatr Praska 52) z uwagi na fakt, iż ta instytucja współorganizuje od kilku lat Dni Komedii dell`Arte – cykliczne wydarzenie kulturalne, którego celem jest popularyzacja gatunku teatralnego oraz szerzenie wiedzy na temat komedii dell’arte.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt, będąc próbą wzbogacenia oferty edukacyjnej dotyczącej europejskich tradycji kulturowych,  jest ważnym działaniem dla rozwoju kapitału społecznego – edukuje i przygotowuje dzieci i młodzież do udziału w kulturze, zapewniając uczestnikom żywy kontakt z europejską tradycją teatralną. Zdobyta wiedza wyposaża uczestników w umiejętność odczytywania kodów kulturowych. 
Celem projektu jest poszerzenie świadomości uczestników na temat komedii dell’arte  poprzez pokazanie korzeni wielu tradycji teatralnych i przedstawienie pochodzenia konwencji i zjawisk teatralnych. Dodatkowo poszerzanie horyzontów artystycznych oraz wyjście poza utarte ścieżki realistycznego teatru, pobudza rozwój abstrakcyjnego myślenia, a zabawa konwencją wyrabia u uczestników poczucia humoru bez używania wulgaryzmów.
Przybliżanie korzeni kulturalnych, jest też odpowiedzią na coraz większą cyfryzację i technologizację kultury.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Honoraria artystów Przygotowanie lekcji oraz poprowadzenie lekcji 1200 zł x 2 osoby x 20 lekcji 48 000,00 PLN
Transport i logistyka Transport scenografii, kostiumów, rekwizytów; 500 zł x 20 lekcji 2 500,00 PLN
Promocja Przygotowanie materiałów promocyjnych, informacja prasowa, działania promocyjne w internecie i mediach społecznościowych 6 000,00 PLN
Broszury o komedii dell’arte Przygotowanie broszur o komedii dell’arte oraz druk (ok. 3000 egzemplarzy) 4 000,00 PLN
Kostiumy Wynajem kostiumów oraz nakryć głowy potrzebnych do wykonania lekcji; 500 zł x20 lekcji 10 000,00 PLN
Scenografia Wynajem scenografii potrzebnej do wykonania lekcji; 100 zł x 20 lekcji 2 000,00 PLN
Muzyka Kompozycja oraz przygotowanie podkładów muzycznych do lekcji 6 000,00 PLN
78 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Organizacja i realizacja wydarzeń Realizacja lekcji teatralnych o komedii dell’arte I/II kwartał 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu wprowadzi młodego odbiorcę w świat teatru dając mu tym samym impuls do rozwoju artystycznego i osobistego. Przyczyni się do rozpropagowania gatunku teatralnego wśród dzieci i młodzieży. Wzbogaci ofertę edukacyjną miasta zapewniając żywy kontakt z europejską tradycją teatralną i kulturową, przez co przygotuje młodych ludzi do aktywnego udziału w kulturze. Realizacja projektu jest również odpowiedzią na coraz większą cyfryzację i technologizację kultury.
powrót