Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 189:

POŁUDNIK KOPERNIKA na ulicy Kopernika; w Roku Kopernika 2023

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

80 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ul. Kopernika na wprost Collegium Śniadeckiego: działka ewidencyjna 38, obręb 53, jednostka ewidencyjna Śródmieście.

Krótki opis projektu

W związku z Rokiem Kopernika 2023, projekt POŁUDNIK KOPERNIKA proponuje oznaczenie na chodnikach i zieleńcach przy ulicy Kopernika linii krakowskiego południka zerowego, z którego korzystał Kopernik pisząc dzieło "O obrotach sfer niebieskich".

Opis projektu

Projekt zakłada wmurowanie w nawierzchnie chodników po obu stronach ulicy ozdobnych płyt kamiennych z napisami w języku polskim POŁUDNIK KRAKOWSKI i po łacinie MERIDIANVS CRACOVIENSIS oraz cienką, mosiężną listwą pomiedzy nimi, symbolizującą sam południk. Płyty kamienne posadowione będą na płycie betonowej, zapewniając trwałość oznaczenia i minimalną ingerencję w grunt; biorąc pod uwagę istniejącą tam sieć uzbrojenia terenu. Obok linii, w dostępnej lokalizacji, umieszczone będą tablice informacyjne, z opisem historii południka krakowskiego i jego znaczeniu dla rewolucji kopernikańskiej; po polsku i angielsku. Na zieleńcach linia przedłużona będzie prostymi liniami z kamiennych płyt, z wąskim rowkiem jako linią południka. Oznaczenie dotyczy obszaru poza pasem jezdni, nie ingerując w oznaczenia poziome. Ostateczna forma oznaczenia wypracowana zostanie w konsultacjach realizacyjnych pomiędzy wnioskodawcą a właściwymi organami UMK.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Rok 2023 został ogłoszony Rokiem Mikołaja Kopernika, w związku z przypadającą w nim 550 rocznicą urodzin Kopernika. Kraków zajmował niezwykle ważne miejsce w życiu i naukowej działalności Kopernika, choć niewiele się o tym mówi. Dlatego, przy tej okazji, chcemy wskrzesić pamięć o zwiazkach Kopernika z Krakowem, poprzez upamietnienie niezwykłego obiektu astronomicznego i geodezyjnego, na którym Kopernik oparł wszystkie swoje obserwacje i obliczenia: KRAKOWSKIEGO POŁUDNIKA ZEROWEGO - POŁUDNIKA KOPERNIKA. Czterokrotnie wspominany w tekście "O obrotach sfer niebieskich" był podstawą dla astronomicznych badań Kopernika od czasów jego studiów w Krakowie, już wtedy będąc jednym z najstarszych południków zerowych Europy, także po Koperniku mając ważny udział w badaniach astronomicznych oraz geodezyjnych. W swojej oficjalnej, ostatecznej lokalizacji, południk krakowski przebiega przez środek starego obserwatorium astronomicznego w ogrodzie botanicznym UJ - a jego współczesna długość geodezyjna to 19°57''21,2367" E - przy ulicy Mikołaja Kopernika właśnie, toteż jest to najwłaściwsze miejsce na uczczenie pamięci wielkiego astronoma i jego związków z Krakowem. Dzięki staraniom geodezyjnej inicjatywy "Honorowy Południk Krakowski" linia południka krakowskiego wkrótce pojawi się na terenie ogrodu botanicznego UJ - oraz w kilku innych miejscach Krakowa - lecz oznaczenie go w ogólnodostępnej przestrzeni, właśnie na ulicy Mikołaja Kopernika jest tą najcenniejszą lokalizacją z punktu widzenia popularyzacji nauki i jej krakowskiej historii. W ten sposób, powstanie również unikalna atrakcja turystyczna w rejonie Wesołej, wpisując się w przemiany tej części miasta i nadając jej nowy, naukowy charakter - czyniąc Wesołą "polskim Greenwich"! Popularyzując wiedzę o związkach Kopernika z Krakowem i wskrzeszając tę naukową pamiątkę po Koperniku, stworzymy pod Wawelem jedną z najbardziej wyjątkowych pamiątek obchodów Roku Kopernika 2023.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonanie projektu i dokumentacji Wykonanie projektu architektonicznego, uzyskanie pozwoleń i dokumentacja techniczna. 20 000,00 PLN
Wykonanie oznaczenia południka w terenie Wykonanie oznaczenia południka w terenie zgodnie z opracowanym projektem 60 000,00 PLN
80 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie projektu i dokumentacji Wykonanie projektu architektonicznego, uzyskanie pozwoleń i dokumentacja techniczna. 2024 r.
Wykonanie oznaczenia południka w terenie Wykonanie oznaczenia południka w terenie zgodnie z projektem 2025 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Charakterystyka długoterminowych skutków realizacji zadania: Projekt zadania zakłada wmurowanie w nawierzchnie chodników po obu stronach ulicy ozdobnych płyt kamiennych oraz cienkiej mosiężnej listwy symbolizującej południk. Oznaczenie linii południka w ogólnodostępnej przestrzeni jaką jest ulica Kopernika spowoduje, że powstanie unikalna atrakcja turystyczna. Przyczyni się ona do popularyzacji wiedzy o związkach Kopernika z Krakowem.
powrót