Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 194:

Akcja „Żywe, długoletnie choinki na miejskie place”.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

150 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Plac Wszystkich Świętych - zielony skwer za przystankiem tramwajowym, ul Franciszkańska - skwer na przeciw Pałacu Biskupiego, Rynek Główny narożnik płyty Rynku na przeciw Kościoła Mariackiego, lub w innych wskazanych przez architekta miejskiego lokalizacjach w okolicy wymienionych miejsc stałego usytuowania choinek. Jeśli któraś z tych lokalizacji nie zostanie zaakceptowana, proponuję w zastępstwie lokalizację na Alejach okolice MN, lub na innym placu gdzie ustawia się ścięte choinki.

Dodatkowe lokalizacje: 50.06196, 19.93860 50.05923, 9.93484 50.05903, 19.93734

Krótki opis projektu

Po co, co roku ścinać 10-, a nawet 15- metrowe świerki, transportować je do miasta , stabilizować na wypadek wiatru. W tych miejscach posadźmy świerki, które będą cieszyć nas przez lata i będą dekorowane na 3 miesięczny świąteczny czas.

Opis projektu

Posadzenie trzech świerków lub jodeł w miejscach, które w okresie świątecznym dekorowane są ściętym drzewem. Niech tam rosną służąc mieszkańcom cały rok, przez lata. Nie trzeba będzie co roku wydawać pieniędzy na sprowadzanie dużych drzew do Krakowa. Czy magazynowanie wielkich sztucznych dekoracji typu sztuczne drzewko świąteczne. Niech ta akcja da impuls do podobnych działań w innych lokalizacjach (Aleje koło MN, Rynek Podgórski...) Niech Kraków da przykład innym miastom w Polsce.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

Z powodu braku opinii od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie w zakresie możliwości realizacji zadania w opisanym we wniosku zakresie i we wskazanym miejscu, Zarząd Zieleni Miejskiej zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu oraz lokalizacji inwestycji w przypadku otrzymania negatywnej opinii od WUOZ na etapie ewentualnej realizacji zadania.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Uzasadnienie działania:

1. Żywe drzewo iglaste podnosi estetykę każdego miejsca(zielonego skweru czy zabetonowanego placu)
2. Oszczędność naszych miejskich pieniędzy w corocznych wydatkach z miejskiego budżetu na dekorację świąteczną.
3. Działanie prospołeczne dla Krakowian - ludzie przywiązują się do drzew zwłaszcza choinek, drzew kojarzonych z okresem świąt
4. Działanie dla środowiska
5. Przykład dla innych miast

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja zadania Kupno trzech drzew z dużą bryłą korzeniowa, ich transport i posadzenie ich w wybranych i odpowiednio przygotowanych lokalizacjach 150 000,00 PLN
150 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2024
Posadzenie drzew Wykonanie nasadzeń 2025

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wykonanie nasadzeń drzew iglastych, pełniących w sezonie bożonarodzeniowym funkcję choinek, w wybranych lokalizacjach na terenie miasta. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na estetykę i jakość powietrza we wskazanych miejscach. Ponadto nasadzenia wpłyną pozytywnie na odbiór miasta przez mieszkańców i turystów oraz pozwolą wygenerować oszczędności w budżecie miasta, gdyż nie będzie konieczny regularny zakup drzewek choinkowych.
powrót