Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 197:

Dzień Dziecka na sportowo

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

75 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Nowy Hutnik 2010, ul. Ptaszyckiego 4b.

Krótki opis projektu

Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wydarzenia z okazji dnia dziecka. Odbędzie się turniej piłki nożnej dla dziecięcych zespołów w kategoriach: skrzat, skrzat młodszy, żak, żak młodszy. Planowany udział 600 dzieci.

Opis projektu

Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu wydarzenia dedykowanego dzieciom uprawiającym piłkę nożną. Z okazji dnia dziecka zostanie zorganizowany turniej piłki nożnej. Przewiduje się udział 60 drużyn w kategoriach skrzat, skrzat młodszy, żak, żak młodszy. Realizatorem zadania będzie organizacja pozarządowa, która zostanie wyłoniona w drodze konkursu grantowego zgodnie z harmonogramem. Po wyłonieniu realizatora, to on odpowiada za wszystkie kolejne etapy projektu, w tym za dokonywanie zakupów oraz zawieranie umów zleceń z osobami, których udział jest uwzględniony w harmonogramie i kosztorysie. Beneficjentami będą dzieci trenujące piłkę nożną w krakowskich klubach, szkółkach piłkarskich. Uczestnictwo w tych zespołach jest ogólnodostępne dla chętnych. Każda drużyna liczy 10 osób. W sumie w wydarzeniu weźmie 600 dzieci z terenu Krakowa. Projekt ma za zadanie propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci. Zgodnie z przepisami PZPN zawody rozgrywane w kategoriach wiekowych objętych zadaniem odbywają się bez podawania końcowego wyniku. Dzięki temu dzieci czerpią radość i satysfakcję z uprawiania sportu. Opiekunowie drużyn podczas prowadzenia zajęć oraz rozgrywek kładą nacisk na podnoszenie umiejętności sportowych dzieci, ich ogólny rozwój fizyczny oraz kształtowanie prawidłowych postaw. Nie każde dziecko uprawiające sport będzie profesjonalnym sportowcem. Dzięki zachęcaniu dzieci do aktywności fizycznej, do uprawiania sportu bez presji na wynik zyskujemy większą szansę, iż dzieci nie zniechęca się i wytrwają jak najdłużej w realizowaniu swoich pasji.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Sport to inwestycja w następne pokolenia. Aktywność fizyczna to zdrowy styl życia, kształtowanie koleżeństwa, nauka odpowiedzialności. Poprzez sport uczymy dzieci zasad fair play, szacunku do pracy i własnych obowiązków. Dzieci uprawiające sport uczą się współpracy z innymi, nabywają szacunek do drugiego człowieka. Sport to obok rodziny i szkoły ważny filar edukacji młodych ludzi. Dlatego należy wspierać i rozpowszechniać tą formę edukacji.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Puchary dla każdej drużyny Puchar 150 zł/szt x 60 sztuk = 9000 zł 9 000,00 PLN
Medal dla każdego dziecka Medal 10 zł/szt x 600 sztuk = 6000 zł 6 000,00 PLN
Obsługa medyczna Wynajem karetki 250 zł x 6 godzin = 1500 zł 1 500,00 PLN
Sędziowie Koszty diet sędziowskich: 15 osób x 200 zł = 3000 zł 3 000,00 PLN
Biuro zawodów - promocja Opracowanie preliminarza zawodów, działania promocyjne (ulotki, ogłoszenia, strona www, facebook), przeprowadzenie zawodów. 3 umowy zlecenia każda po 2000 zł = 6000 zł. 6 000,00 PLN
Obiekt sportowy Wynajem obiektu sportowego - 2 pełnowymiarowe boiska, zaplecze, szatnie, toalety. 6 000,00 PLN
Obsługa techniczna Przygotowanie placów gry - montaż bramek, wyznaczenie pól gry. 5 000,00 PLN
Wyżywienie Poczęstunek - zdrowa żywność dla dzieci biorących udział w wydarzeniu: 15 zł/ porcja x 600 dzieci = 9000 zł. 9 000,00 PLN
Nagrody rzeczowe dla dzieci Paczki upominkowe dla dzieci (zabawki, sprzęt sportowy). Wartość paczki 50 zł/szt x 600 dzieci = 30 000 zł. 30 000,00 PLN
75 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wyłonienie realizatora Wyłonienie realizatora zadania, podpisanie umowy. III.2024
Przygotowanie Prace przygotowawcze - zaplanowanie turnieju, powiadomienie uczestników, stworzenie preliminarza turnieju, działania promocyjne, zakup nagród i usług. IV-V.2024
Realizacja zadania Przeprowadzenie turnieju. Rozliczenie VI.2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wydarzenia z okazji dnia dziecka. Odbędzie się turniej piłki nożnej dla dziecięcych zespołów w kategoriach: skrzat, skrzat młodszy, żak, żak młodszy. Planowany udział 600 dzieci. Projekt ma za zadanie propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci.
powrót