Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica II NR 29:

SMOK CO KROK, czyli Szlak Smoków Krakowskich.

Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica II Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

200 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej, na działkach gminy miejskiej Kraków: Trzy następujące postaci smocze w następujących lokalizacjach: Smok Ekonom na zieleńcu przy zbiegu ulic Rakowickiej i Lubomirskiego, Smok Latarnik na zieleńcu przy murze cmentarza Rakowickiego, Smok Sędzia przy rogu ulic Sądowej i Przy Rondzie.

Krótki opis projektu

Projekt SMOK CO KROK jest kontynuacją zwycięskiego projektu, zakładającego stworzenie ogólnomiejskiego Szlaku Smoków Krakowskich, składającego się ze ścieżek śladem smoczych figurek, prowadzących tropem mało znanych, niezwykłych atrakcji Krakowa.

Opis projektu

Projekt SMOK CO KROK zakłada stworzenie Szlaku Smoków Krakowskich, składającego się ze ścieżek śladem smoczych figurek, prowadzących tropem mało znanych, niezwykłych atrakcji Krakowa, których początek znajdować się będzie w ścisłym centrum miasta, prowadząc w mniej znane rejony innych dzielnic: w tym, Dzielnicy II Grzegórzki. Na terenie dzielnicy II,w różnych, ciekawych turystycznie miejscach umieszczone będą 3 niewielkie figurki (o wysokości ok. 0.6 m) smoków, formą i atrybutami nawiązujące ściśle do ich lokalizacji i związanych z nimi historii; wybór dokładnych lokalizacji nastąpi w toku uzgodnień między Wnioskodawcą, Radą Dzielnicy oraz właściwymi jednostkami UMK, odpowiedzialnymi za realizację projektu. Projekt zakłada również wyposażenie figurek smoków w kody QR, umożliwiające uzyskanie informacji o kontekście figurek i symbolizowanych przez nie historii, zarazem łacząc je w spójny szlak turystyczny.

 
Zamieszczone w projekcie zdjęcia wykonanych w ramach poprzednich edycji BO figurek smoków pochodzą (za zgodą) z profilu KRAKÓW.PL na FB.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Pierwszym w Polsce szlakiem miejskich atrakcji, oznaczonym przez małe figurki, był słynny Szlak Wrocławskich Krasnali - początkowo, będący artystczną instalacją, z czasem, stając się wizytówką Wrocławia i jedną z najważniejszych jego atrakcji. Z czasem, kolejne miasta w Polsce zaczęły tworzyć własne szlaki charakterystycznych dla siebie postaci: lwow, gryfusów, bachusików, mew... Kraków zaś to smocze miasto i smok wawelski jest jednym z najważniejszych jego symboli, toteż w całym Krakowie motyw smoka pojawiał się od zawsze w sztuce i występuje w wielu miejscach, jako detale architektoniczne oraz rzeźby. Dlatego, to właśnie smoki będą najlepszymi przewodnikami po Krakowie, jakiego jeszcze nie znacie: prowadząc ścieżkami jego tajemnic i mało znanych skarbów. Smoki krakowskie mają stanowić dopełnienie, ale i rozwinięcie potencjału turystycznego Krakowa, rozszerzając obszar zainteresowania atrakcjami krakowskimi - tak mieszkańców, jak i turystów - poza ścisłe centrum, zapraszając do eksploracji skarbow historii, kultury i nauki w pozostałych dzielnicach Krakowa, wiodąc poszczególnymi szlakami w nieodkryte dotąd rejony miasta. Szlak smoków może być również łącznikiem z lokalnymi instytucjami, firmami i organizacjami, zajmujacymi się krakowską kulturą, sztuka, historią czy nauką, będąc doskonałym elementem ich marketingu; projekt pozostaje otwarty na opcję sponsoringu i figurek dedykowanych lokalnym firmom oraz organizacjom, wspierając aktywność regionalną; w porozumieniu i za zgodą. Szlak smoków krakowskich to unikalny pomysł na rozwój kolejnych obszarów miasta, wzrost i urozmaicenie atrakcyjności Krakowa oraz promocję jego historii. Projekt ten w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego zyskał wielką aprobatę mieszkanców i zwyciężył w kilku dzielnicach. Chcąc podtrzymać i nadal rozwijać ten projekt, dążymy do wzbogacenia o kolejne figurki tworzących się już szlaków i zainicjowania kolejnych, w niwych lokalizacjach, aby bogactwo skarbów Krakowa było jeszcze lepiej znane.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonanie projektów figurek i systemu kodów QR Stworzenie projektów graficznych i modeli figurek oraz systemu kodów QR wyjaśniającego kontekst figurek oraz ich lokalizacji 20 000,00 PLN
Odlanie i posadowienie rzeźb Odlanie oraz posadowienie 3 rzeźb nawiązujących do lokalizacji i ilustrowanych przez nie historii oraz obsluga aplikacji do kodów QR; w efekcie uzgodnień między wnioskodawcą a właściwymi jednostkami UMK, odpowiedzialnymi za realizację projektu. 180 000,00 PLN
200 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Działania przygotowawcze Zatwierdzenie lokalizacji, zlecenie dokumentacji projektowej, przygotowanie projektów rzeźb 2024
Realizacja projektu Odlanie i posadowienie rzeźb, przygotowanie kodów QR 2025

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada stworzenie szlaku smoków na terenie dzielnicy w różnych, ciekawych turystycznie miejscach. Przedmiotowe obiekty winny być co do zasady lokalizowane poza granicami pasa drogowego, gdyż zgodnie Ustawą o drogach publicznych art. 4 pkt. 1 Ustawy o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 470 z późń. zm.): pas drogowy jest to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Ustawa o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 470 z późń. zm.) dopuszcza lokalizację obiektów budowlanych przy drodze (w tym wypadku obiektu małej architektury) zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2. Przedmiotowe obiekty nie mogą utrudniać ruchu pieszego, rowerowego oraz kołowego. Lokalizacja przedmiotowych smoków winna uwzględniać: prawidłową skrajnię elementów drogowych oraz normatywne parametry ciągu pieszego i rowerowego (niedopuszczalne jest ich zawężanie). Lokalizacja każdego obiektu winna uzyskać akceptację stosownych służb miejskich. W przypadku lokalizacji figurek w granicach pasów drogowych należy uzyskać indywidualną akceptację Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Figury smoków powinny wpisywać się w kontekst przestrzenny, być dopasowane do wnętrz architektoniczno-krajobrazowych i ich charakteru. Przyczyni się do promocji Krakowa i dopełni aktualną ofertę turystyczną.
powrót